– Siden det fortsatt kan ta mange år før oppryddingen er fullført, mener jeg tilbakebetalingen til eierkommunene og abonnentene bør starte tidligere, sier styreleder i NRV/RA-2, Per Sandvik.

I et leserinnlegg i dagens RB beroliger han alle som frykter at oppryddingen i vann- og avløpsselskapet skal koste mer enn den smaker.

Store beløp er allerede på plass på vannverkskontoen:

  • 275 millioner fra salg av eiendeler til de nye interkommunale selskapene som har overtatt vann- og avløpsvirksomheten
  • 22 millioner i inngåtte erstatningsforlik
  • 12 millioner fra salg av diverse løsøre

Og mye tyder på at det bare er begynnelsen. I tingretten er tidligere vannverkssjef Ivar T. Henriksen, alene eller sammen med forretningspartnere, dømt til å betale ytterligere over 80 millioner i erstatning.

I tillegg har NRV/RA-2 besluttet å forberede den store næringseiendommen ved E6 på Berger for salg, og å omregulere et større tomteområde ved Nitelva til bolig- og næringsformål.

Ferdig tidligst 2012

Erstatningsdommen er imidlertid anket, og omreguleringen av eiendommene vil ta tid.

– Vi skal behandles som alle andre grunneiere i en slik prosess og har fått beskjed om at arealet ved Nitelva ikke kan reguleres før arbeidet med en grøntplan for området er ferdig. Det er også kommet krav om at vi må foreta en større konsekvensutredning før det blir aktuelt med en omregulering på Berger.

– Hvor mye mer forventer du å få inn på erstatninger og eiendomssalg?

– Det er for tidlig å si, men lykkes vi med alt, er det snakk om ytterligere noen hundre millioner kroner.

Eierkommunene til NRV-/ RA-2 har i utgangspunktet bedt om at tilbakebetalingen skal skje én gang, når oppryddingen er fullført.

– Men det vil sannsynligvis være tidligst i 2012. Av hensyn til abonnentene, og i og med at vi har penger på bok, har vi altså foreslått at man bør vurdere å betale tilbake før vi er helt ferdig, sier Sandvik.

Kanskje neste år

Før tilbakebetalingen kan starte må mange spørsmål avklares.

– Det må for eksempel avklares om pengene fra eiendomssalg skal fordeles etter hvilket selskap som står som eier. Berger-eiendommen eies av RA-2, som bare har tre eierkommuner. Samtidig ble eiendommen brukt også av NRV, hvor ytterligere tre kommuner er eiere. Og skal selve salgsgevinsten tilbake til abonnentene, eller skal de bare ha det eiendommene ble kjøpt for? Man må også avklare hvordan pengene som skal tilbakebetales skal komme abonnentene til gode i praksis. Skal de brukes til investeringer, eller skal de settes på et fond og brukes til reduksjon av framtidige abonnementsavgifter?

Daglig leder i NRV/RA-2, Dag Jørgensen, sier at arbeidet med å vurdere tilbakebetalingsprinsippene er i gang.

– Saken drøftes i en gruppe hvor jeg sitter sammen med rådmennene i eierkommunene. Prosessen styres formelt av eierne, men vi tar sikte på å kunne starte en tilbakebetaling i løpet av et års tid, sier Jørgensen.

– Ingen pengekrangel

Skedsmo-ordfører Anita Orlund er enig med styreleder Per Sandvik i NRV/RA-2 i at tilbakebetalingen av vannverkspengene bør starte så raskt som mulig.

– Vi vet jo ikke når oppryddingen vil være ferdig og hvor lenge vi må vente hvis velger å drøye tilbakebetalingen til absolutt alt er ferdig. Innbyggerne er naturlig nok utålmodige. Siden det allerede ligger en god del midler i selskapene er det fornuftig å starte arbeidet med en tilbakebetalingen nå, sier Orlund.

Orlund har hele tiden vært krystallklar på at verdiene som hentes inn igjen etter vannverkssaken skal betales tilbake på en måte som vil merkes for innbyggerne. Hun presiserer samtidig at viktig prinsipper for tilbakebetaling må avklares først. Og hun tør ikke ha noen formening om hvor mye penger innbyggerne i de til sammen seks eierkommunene kan vente seg å få.

– Det er umulig å vite nå, men jeg registrerer i alle fall at oppryddingen vil gå i pluss.

– Frykter du at det blir kamp om pengene i og med at selskapene har forskjellige eiere?

– Nei, den problematikken føler jeg meg veldig trygg på at vi skal løse. Vi må bli enige om fordelingen, men dette skal vi jobbe oss gjennom steg for steg og uten å havne i svære krangler.