Eidsivating lagmannsrett har satt av hele 15 uker til vannverkssaken når ankebehandlingen starter 25. januar neste år.

Nedre Romerike tingrett brukte åtte uker da de behandlet saken høsten 2007.

Lagmannsretten skulle etter planen starte ankebehandlingen i september i år, og da kun ta for seg korrupsjonsdelen av tingrettsdommen.

En høyesterettsavgjørelse fra desember i fjor har imidlertid begrenset lagmannsrettens mulighet til å avvise å ankebehandle også forholdene som handler om økonomisk utroskap.

Dermed får Ivar T. Henriksen og de andre tiltalte full ankebehandling i lagmannsretten likevel.