– Frikjennelsen var riktig og livsviktig for Peab, sier selskapets forsvarer, Cato Schiøtz til rb.no.

Han begrunner viktigheten med at en domfellelse på korrupsjon ville fått store konsekvenser for selskapet.

Selv om Peab ble frifunnet av juryen kan ennå lagdommerne sette kjennelsen til side, men forsvareren mener det er lite sannsynlig.

– Jeg tror ikke det vil skje i denne saken, sier Schiøtz til rb.no.

Har gjort opp

Korrupsjonen Peab sto tiltalt for besto av to transaksjoner på til sammen 6,5 millioner kroner fra Peab til Boreservice AS i 2003.

Peab har innsett at de er blitt trukket inn i økonomisk utroskap knyttet til Nedre Romerike Vannverk og Sentralrenseanlegget RA-2, men har likevel ment at de ikke skal straffes som foretak.

De mener det var Roland Svensson, den tidligere Peab-direktøren som sto Ivar T. Henriksen nær, som besørget de tvilsomme transaksjonene. Peab mener han opptrådte illojalt og utenfor selskapets kontroll.

Samtidig har Peab inngått et forlik på over 20 millioner kroner med NRV/RA-2.

Kunne fått store konsekvenser

Tidligere vannverkssjef Ivar T. Henriksen ble kjent skyldig i korrupsjon for de samme transaksjonene i går.

Peab-direktør Stein Eriksen har tidligere uttalt at selskapet vil stå overfor kraftige kutt i drift og bemanning dersom det blir dømt for korrupsjon.

Selskap dømt for korrupsjon blir avskåret fra å delta i anbud om offentlige oppdrag. Slike oppdrag har utgjort rundt 30 prosent av omsetningen i Peab.

Sønnen dømt

Ivar T. Henriksens sønn Pål H. Henriksen ble av lagmansretten erklært skyldig for medvirkning til korrupsjon for de aktuelle transaksjonene.

I forrige uke ble Ivar T. Henriksen kjent skyldig av juryen for flere av punktene i den lange tiltalen. Henriksen har innrømmet noe triksing, men nekter for å ha drevet korrupsjon.