Revisor og styremedlemmer fra Ivar T. Henriksens tid i NRV og RA 2 slipper ifølge Aftenposten tiltale.

– Vi har etter en totalvurdering ikke innledet strafferettslig forfølgning, sier førstestatsadvokat Lars Stoltenberg til avisen.

Han forteller at Økokrim har begrensede ressurser og må sette en strek nå.

Aftenposten skriver at det finnes knapt eksempler på at styremedlemmer tiltales i denne typen saker.

Det har nemlig ikke vært snakk om hva styremedlemmene har gjort under Ivar T. Henriksens styre.

Men snarere hva de ikke gjorde av kontroller og lignende.

– Vi har foretatt en vurdering, og den står vi støtt på, svarer Stoltenberg på spørsmål om hvorfor ikke styreansvar gjøres gjeldende i denne saken.