I dag skulle juryen svare «skyldig» eller «ikke skyldig» på de første av over 170 spørsmål de vil få seg forelagt de neste to ukene.

De svarte «ja» på alle spørsmål vedrørende den tidligere vannverkssjefen. Ivar T. Henriksen tok nederlaget tungt og var i retten tydelig skuffet over svarene:

(Se hvilke spørsmål juryen svarte på lenger ned i artikkelen.)

– Når det gjelder kjøp av boremaskinen mener jeg det er dypt urettferdig at jeg skal straffes for et innkjøp jeg hadde politisk ryggdekning for i styret. Det er vanskelig å forstå at jeg skal bli stående alene igjen som syndebukk, sier Henriksen til rb.no.

Har innrømmet triksing

Under første dag av rettsforhandlingene i lagmannsretten innrømmet vannverkssjef Ivar T. Henriksen for første gang triksing. Det gjaldt to firehjulstrekke som Henriksen leide av medtiltale Hallvard E. Aanonli. Utover det kjemper han for full frifinnelse.

Etter en rettsbelæring fra lagdommeren trakk juryen seg klokka 10.10 tilbake for å drøfte de første spørsmålene.

Det er bare skyldspørsmålene juryen skal svare på. Det er dommerne som bestemmer lengden på en eventuell straff, men det vil ikke skje nå.

Klokka 15.33 ankom juryen og retten ble satt.

Slik svarte juryen:

Spørsmål vedr. Ivar T. Henriksen:

1) Ble boremaskinen og utstyr til denne, anskaffet i 1997/1998, kjøpt inn i strid med vannverkets interesse for å legge til rette for at Pål H. Henriksen skulle kunne drive næringsvirksomhet på vannverkets regning?
Juryen svarte: Ja

Tilleggsspørsmål hvis ja: Er dette å anse som en grov overtredelse?
Juryen svarte: Ja

2) Skjedde overdragelsen av denne boremaskinen til VA-Drill AS, selskapet Ivar T. Henriksens sønn og datter eide, i strid med vannverkets interesse - til underpris og i privat vinnings hensikt?
Juryen svarte: Ja

Tilleggsspørsmål hvis ja: Er dette å anse som en grov overtredelse?
Juryen svarte: Ja

3) Var vannverkets betaling for kjøp av borestrenger i 2003 i strid med vannverkets interesse og egentlig tiltenkt selskaper der Pål H. Henriksen hadde eierinteresser?
Juryen svarte: Ja

Tilleggsspørsmål hvis ja: Er dette å anse som en grov overtredelse?
Juryen svarte: Ja

4) Var vannverkets innkjøp av et borehode i 2003 i strid med vannverkets interesse og egentlig tiltenkt selskaper der Pål H. Henriksen hadde eierinteresser?
Juryen svarte: Ja

Tilleggsspørsmål hvis ja: Er dette å anse som en grov overtredelse?
Juryen svarte: Ja

Spørsmål vedr. Pål H. Henriksen:

5) Medvirket Pål H. Henriksen til at vannverkets anskaffelse av boremaskinen skjedde i strid med vannverkets interesse og i privat vinning hensikt?
Juryen svarte: Ja

Tilleggsspørsmål hvis ja: Er dette å anse som en grov overtredelse?
Juryen svarte: Ja

6) Medvirket Pål H. Henriksen til at boremaskinen ble overdratt til underpris, og i vinning hensikt, til VA-Drill AS?
Juryen svarte: Ja

Tilleggsspørsmål hvis ja: Er dette å anse som en grov overtredelse?
Juryen svarte: Ja

Spørsmål vedr. Hallvard E: Aanonli:

7) Er Hallvard E. Aanonli skyldig i å ha medvirket til at Ivar T. Henriksen handlet i strid med vannverkets interesse da boremaskinen ble overdratt, via sitt eget selskap Teknikk og Anlegg AS, til VA-Drill AS?
Juryen svarte: Nei

(Spørsmålene er RBs sammenfatning av rettens formulerte spørsmål og begrunnelse for dem.)

Lang rekke spørsmål

Skyldspørsmålene juryen svarer på i dag er bare de første i en lang rekke.

De neste drøye to ukene får juryen seg forelagt til sammen over 170 hoved- og tilleggsspørsmål de skal svare «skyldig» eller «ikke skyldig» på. Siden saken er så omfattende har retten funnet det fornuftig å dele opp prosedyrer og skyldspørsmålene i bolker.