Mandag startet aktor Marianne Djupesland sin prosedyre. Og hun la ikke i mellom:

– Han har et forbrytersk sinn, sa hun da hun tegnet Økokrims bilde av tidligere vannverkssjef Ivar T. Henriksen.

Hele tre uker skal brukes på prosedyrer i vannverkssaken. Prosedyrene vil skje tematisk etter tiltalens forskjellige deler. Først en uke ut i mai vil ankebehandlingen være over.

Da har den pågått siden slutten av januar.

Går for frifinnelse

Ivar T. Henriksens forsvarer, Harald Stabell, ville ikke kommentere aktoratets kraftige karakteristikker av den tidligere vannverkssjefen i går. Han slipper til med sin første prosedyre tirsdag.

– Bortsett fra på ett punkt, som Henriksen har tilstått, vil vi hevde full frifinnelse fortsatt, sier han.

Første del av aktoratets prosedyre tok for seg boreriggen som ble kjøpt inn av vannverket i 1998. Økokrim mener de har bevist at den var vannverket uvedkommende, og at det hele tiden var planen at den skulle overføres til et selskap Henriksens medtiltalte sønn hadde etablert. I årene som fulgte tjente dette selskapet store penger på riggen. Økokrim mener vannverket bar alle kostnadene.

Boreriggen står sentralt i vannverkssaken.

MER OM: Vannverskssaken!

Dømt til åtte år

Tiltalen mot Henriksen gjelder imidlertid en lang rekke poster som han i tingretten ble dømt til åtte års fengsel for.

– Dette er en sak som handler om hvordan Henriksen som direktør misbrukte sin stilling, og om hvordan han har brukt innbyggernes penger til å berike seg selv og sin familie, sa Djupesland.