15. Peab AS, organisasjonsnummer 981032411, frifinnes for tiltalens post III B nr 4, IV B nr 7 og IV B nr 13.

16. Peab AS dømmes for overtredelse av straffeloven § 276 a første ledd bokstav b jf § 276 b og straffeloven § 275 jf § 276, sammenholdt med straffeloven § 48 a og § 48 b, jf straffeloven § 62 og § 64 , til en bot på 8 - åtte - millioner kroner.

17. Saksomkostninger til det offentlige idømmes ikke.