I anledning erstatningskravet fra Nedre Romerike Vannverk AS:

1. Ivar Thorer Henriksen dømmes til å betale erstatning til Nedre Romerike Vannverk AS med 29 726 756 - tjuenimillionersyvhundreogtjuesekstusensyvhundreogfemtiseks - kroner med tillegg av lovens forsinkelsesrente fra 01.08.2007 og til betaling skjer. Av beløpet er

- 11 210 116 – ellevemillionertohundeogtitusenetthundeogseksten - kroner in solidum med Pål Henrik Henriksen (post I nr 4, IV A nr 1, IV B nr 3, IV B nr 4, IV B nr 5, IV B nr 10 og IV B nr 12)

- 875 140 – åttehundreogsyttifemtusenetthundreogførti - kroner in solidum med Eilert Støen (post IV B nr 1)

- 854 159 – åttehundreogfemtifiretusenetthundreogfemtini - kroner in solidum med Hallvard Eiliv Aanonli (post IV B nr 3, IV B nr 11 og IV B nr 16)

- 3 848 670 – tremillioneråttehundreogførtiåttetusensekshundreogsytti - kroner in solidum med Peab AS (post II C nr 2 og IV B nr 5)

2. Ivar Thorer Henriksen dømmes til innen 2 – to – uker fra dommens forkynnelse å betale saksomkostninger til Nedre Romerike Vannverk AS med 200 000 – tohundretusen - kroner. Av beløpet er

- 92 000 – nittitotusen – kroner in solidum med Pål Henrik Henriksen

- 80 000 – åttitusen – kroner in solidum med Eilert Støen

- 12 000 – tolvtusen – kroner in solidum med Hallvard Eiliv Aanonli

- 48 000 – førtiåttetusen – kroner in solidum med Peab AS

3. Pål Henrik Henriksen dømmes til å betale erstatning til Nedre Romerike Vannverk AS med 11 210 116 – ellevemillionertohundreogtitusenetthundreogseksten - kroner med tillegg av lovens forsinkelsesrente fra 01.08.2007 og til betaling skjer. Av beløpet er

- 11 210 116 – ellevemillionertohundreogtitusenetthundreogseksten -kroner in solidum med Ivar Thorer Henriksen (post I nr 4, IV A nr 1, IV B nr 3, IV B nr 4, IV B nr 5, IV B nr 10 og IV B nr 12)

- 84 652 – åttifiretusensekshundreogfemtito - kroner in solidum med Hallvard Eiliv Aanonli (post IV B nr 3)

- 3 848 670 – tremillioneråttehundreogførtiåttetusensekshundreogsytti - kroner in solidum med Peab AS (post II C nr 2 og IV B nr 5)

4. Pål Henrik Henriksen dømmes til innen 2 – to – uker fra dommens forkynnelse å betale saksomkostninger til Nedre Romerike Vannverk AS med 92 000 – nittitotusen - kroner. Av beløpet er

- 92 000 – nittitotusen – kroner in solidum med Ivar Thorer Henriksen

- 80 000 – åttitusen – kroner in solidum med Eilert Støen

- 12 000 – tolvtusen – kroner in solidum med Hallvard Eiliv Aanonli

- 48 000 – førtiåttetusen – kroner in solidum med Peab AS

5. Eilert Støen dømmes til å betale erstatning til Nedre Romerike Vannverk AS med 875 140 – åttehundreogsyttifemtusenetthundreogførti - kroner med tillegg av lovens forsinkelsesrente fra 01.08.2007 og til betaling skjer. Av beløpet er

- 875 140 - åttehundreogsyttifemtusenetthundreogførti - kroner in solidum med Ivar Thorer Henriksen (post IV B nr 1)

6. Eilert Støen dømmes til innen 2 – to – uker – fra dommens forkynnelse å betale saksomkostninger til Nedre Romerike Vannverk med 80 – åttitusen – kroner. Av beløpet er

- 80 000 – åttitusen – kroner in solidum med Ivar Thorer Henriksen og Pål Henrik Henriksen

- 12 000 – tolvtusen – kroner in solidum med Hallvard Eiliv Aanonli

- 48 000 – førtiåttetusen – kroner in solidum med Peab AS

7. Hallvard Eiliv Aanonli dømmes til å betale erstatning til Nedre Romerike Vannverk AS med 854 159 – åttehundreogfemtifiretusenetthundreogfemtini - kroner med tillegg av lovens forsinkelsesrente fra 01.08.2007 og til betaling skjer. Av beløpet er

- 854 159 – åttehundreogfemtifiretusenetthundreogfemtini - kroner in solidum med Ivar Thorer Henriksen (post IV B nr 3, IV B nr 11 og IV B nr 16)

- 84 652 – åttifiretusensekshundreogfemtito - kroner in solidum med Pål Henrik Henriksen (post IV B nr 3)

8. Hallvard Eiliv Aanonli dømmes til innen 2 – to – uker fra dommens forkynnelse å betale saksomkostninger til Nedre Romerike Vannverk AS med 12 000 – tolvtusen - kroner. Beløpet er in solidum med Ivar Thorer Henriksen, Pål Henrik Henriksen, Eilert Støen og Peab AS.

9. Peab AS dømmes til å betale erstatning til Nedre Romerike Vannverk AS med

3 848 670 – tremillioneråttehundreogførtiåttetusensekshundreogsytti - kroner med tillegg av lovens forsinkelsesrente fra 01.08.2007 og til betaling skjer. Av beløpet er

- 3 848 670 – tremillioneråttehundreogførtiåttetusensekshundreogsytti- kroner in solidum med Ivar Thorer Henriksen (post I nr 4 og IV B nr 5)

- 3 848 670 – tremillioneråttehundreogførtiåttetusensekshundreogsytti – kroner in solidum med Pål Henrik Henriksen (post I nr 4 og IV B nr 5)

10. Peab AS dømmes til innen 2 – to – uker fra dommens forkynnelse å betale saksomkostninger til Nedre Romerike Vannverk AS med 48 000 – førtiåttetusen – kroner in solidum med Ivar Thorer Henriksen, Pål Henrik Henriksen og Eilert Støen og for 12 000 – tolvtusen.- kroner in solidum med Hallvard Eiliv Aanonli.

I anledning erstatningskravet fra Sentralrenseanlegget RA-2 AS:

1. Ivar Thorer Henriksen dømmes til å betale erstatning til Sentralrenseanlegget RA-2 AS med 33 150 189 – trettitremillioneretthundreogfemtitusenetthundreogåttini - kroner med tillegg av lovens forsinkelsesrente fra 01.08.2007 og til betaling skjer. Av beløpet er

- 19 479 025 – nittenmillionerfirehundreogsyttinitusenogtjuefem - kroner in solidum med Pål Henrik Henriksen (post I nr 1, I nr 5, III B nr 5 og III B nr 6)

- 15 121 190 – femtenmillioneretthundreogtjueentusenetthundreognitti – kroner in solidum med Eilert Støen (post I nr 1, I nr 2 og III B nr 8)

- 590 230 – femhundreognittitusentohundreogtretti – kroner in solidum med Hallvard Eiliv Aanonli (post I nr 5)

- 3 925 058 – tremillionernihundreogtjuefemtusenogfemtiåtte - kroner in solidum med Peab AS (post III B nr 5)

2. Ivar Thorer Henriksen dømmes til innen 2 – to – uker fra dommens forkynnelse å betale saksomkostninger til Sentralrenseanlegget RA-2 AS med 200 000 – tohundretusen – kroner. Av beløpet er

- 92 000 – nittitotusen – kroner in solidum med Pål Henrik Henriksen

- 80 000 – åttitusen – kroner in solidum med Eilert Støen

- 12 000 – tolvtusen – kroner in solidum med Hallvard Eiliv Aanonli

- 48 000 – førtiåttetusen – kroner in solidum med Peab AS

3. Pål Henrik Henriksen dømmes til å betale erstatning til Sentralrenseanlegget RA-2 AS med 19 479 025 – nittenmillionerfirehundreogsyttinitusenogtjuefem - kroner med tillegg av lovens forsinkelsesrente fra 01.08.2007 og til betaling skjer. Av beløpet er

- 19 479 025 – nittenmillionerfirehundreogsyttinitusenogtjuefem - kroner in solidum med Ivar Thorer Henriksen (post I nr 1, I nr 5, III B nr 5 og III B nr 6)

- 8 340 490 – åttemillionertrehundreogførtitusenfirehundreognitti - kroner in solidum med Eilert Støen (post II A nr 1)

- 590 230 – femhundreognittitusentohundreogtretti – kroner in solidum med Hallvard Eiliv Aanonli (post II B nr 1)

- 3 925 058 – tremillionernihundreogtjuefemtusenogfemtiåtte - kroner in solidum med Peab AS (post III B nr 5)

4. Pål Henrik Henriksen dømmes til innen 2 – to – uker fra dommens forkynnelse å betale saksomkostninger til Sentralrenseanlegget RA-2 AS med 92 000 – nittitotusen - kroner. Av beløpet er

- 92 000 – nittitotusen – kroner in solidum med Ivar Thorer Henriksen

- 80 000 – åttitusen – kroner in solidum med Eilert Støen

- 12 000 – tolvtusen – kroner in solidum med Hallvard Eiliv Aanonli

- 48 000 – førtiåttetusen – kroner in solidum med Peab AS

5. Eilert Støen dømmes til å betale erstatning til Sentralrenseanlegget RA-2 AS med 15 121 190 – femtenmillioneretthundreogtjueentusenetthundreognitti - kroner med tillegg av lovens forsinkelsesrente fra 01.08.2007 og til betaling skjer. Av beløpet er

- 15 121 190 – femtenmillioneretthundreogtjueentusenetthundreognitti - kroner in solidum med Ivar Thorer Henriksen (post I nr 1, I nr 2 og III B nr 8)

- 8 340 490 – åttemillionertrehundreogførtitusenfirehundreognitti - kroner in solidum med Pål Henrik Henriksen (post I nr 1)

6. Eilert Støen dømmes til innen 2 – to – uker fra dommens forkynnelse å betale saksomkostninger til Sentralrenseanlegget RA-2 AS med 80 000 – åttitusen – kroner. Av beløpet er

- 80 000 – åttitusen – kroner in solidum med Ivar Thorer Henriksen og Pål Henrik Henriksen

- 12 000 – tolvtusen – kroner in solidum med Hallvard Eiliv Aanonli

- 48 000 – førtiåttetusen – kroner in solidum med Peab AS

7. Hallvard Eiliv Aanonli dømmes til å betale erstatning til Sentralrenseanlegget RA-2 AS med 590 230 – femhundreognittitusentohundreogtretti - kroner med tillegg av lovens forsinkelsesrente fra 01.08.2007 og til betaling skjer. Av beløpet er

- 590 230 – femhundreognittitusentohundreogtretti - kroner in solidum med Ivar Thorer Henriksen (post I nr 5)

- 590 230 – femhundreognittitusentohundreogtretti - kroner in solidum med Pål Henrik Henriksen ( post I nr 5)

8. Hallvard Eiliv Aanonli dømmes til innen 2 – to – uker fra dommens forkynnelse å betale saksomkostninger til Sentralrenseanlegget RA-2 AS med 12 000 – tolvtusen - kroner. Beløpet er in solidum med Ivar Thorer Henriksen, Pål Henrik Henriksen, Eilert Støen og Peab AS.

9. Peab AS dømmes til å betale erstatning til Sentralrenseanlegget RA-2 AS med 3 925 058 – tremillionernihundreogtjuefemtusenogfemtiåtte- kroner med tillegg av lovens forsinkelsesrente fra 01.08.2007 og til betaling skjer. Av beløpet er

- 3 925 058 – tremillionernihundreogtjuefemtusenogfemtiåtte - kroner in solidum med Ivar Thorer Henriksen (post III B nr 5)

- 3 925 058 – tremillionernihundreogtjuefemtusenogfemtiåtte - kroner in solidum med Pål Henrik Henriksen (post III B nr 5)

10. Peab AS dømmes til innen 2 – to – uker fra dommens forkynnelse å betale saksomkostninger til Sentralrenseanlegget RA-2 AS med 48 000 – førtiåttetusen – kroner in solidum med Ivar Thorer Henriksen, Pål Henrik Henriksen og Eilert Støen og for 12 000 – tolvtusen - kroner in solidum med Hallvard Eiliv Aanonli.