Fordi politiet ikke forklarte for de tiltalte i vannverkssaken at de kunne nekte å forklare seg om nær familie – er nå deler av politiavhørene ikke gyldige i lagmannsretten, melder NRK Østlandssendingen.

Det er en høyesterettskjennelse korrupsjonssaken i Bærum kommune som også blir gjellende i vannverkssaken.

– Dette er en uventet utfordring og det vil bety at vi vil være avskåret fra å bruke politiforklaringer for i alle fall deler av saken, sier aktor og førstestatsadvokat Marianne Djupesland, til NRK.

Forsvarer for Henriksen vil ikke spekulere i om dette vil påvirke utfallet av ankesaken.

– Utfordringene nå er hvordan dette skal løses i praksis, sier Harald Stabell.