Henriksens forsvarere mener det er gjort en saksbehandlingsfeil i lagmannsretten, skriver Aftenposten .

Dømt for økonomisk utroskap

I slutten august skrev Romerikes Blad om Eidsivating lagmannsretts beslutning i forhold til hvor hvor mye av vannverksdommen fra Nedre Romerike tingrett som skal tillates behandlet på nytt i en anke. Hovedtrekket i lagmannsretten avgjørelse var at de vil behandle den delen av tiltalen som gjelder korrupsjon, mens retten slår fast at en anke av tiltalepostene som gjelder økonomisk utroskap ikke vil føre fram.

Det er altså denne avgjørelsen som er anket til Høyesterett.

Kritikk mot norsk praksis

Ifølge Aftenposen viser forsvarerne til en fersk avgjørelse i FNs menneskerettighetskomité, som kritiserer norsk praksis ved behandling av anker i straffesaker. Lagmannsretten begrunner svært sjelden hvorfor de avviser en anke. FN har nylig fastslått at en slik praksis bryter med FN-konvensjonen om politiske og sivile rettigheter. En domfelt som anker dommen til en høyere rett, har krav på en mer omfattende begrunnelse, mener FN-komiteen.

Kan bli avvist igjen

Anken til Høyesterett ble levert mandag denne uka.

Aftenposten skriver at dersom Henriksen får medhold i Høyesterett, så sendes anken tilbake til lagmannsretten. Den har fortsatt adgang til å avvise realitetsbehandling, men må i så fall begrunne hvorfor.

Aftenposten skriver også at vann- og avløpsselskapene på Romerike i løpet av høsten vil avgjøre om de skal gå til erstatningssak mot tidligere styremedlemmer og revisoren PwC.

LES MER: Alt om vannverksskandalen her!