Aktor Thomas Skjelbred legger nå ned sin påstand om hvilken straff han mener er riktig i vannverkssaken:

  • Ivar T. Henriksen: Ni års fengsel (samme påstand som i tingretten).
  • Pål T. Henriksen: Fem års fengsel.
  • Eilert Støen: Fire års fengsel
  • Hallvard E. Aanonli: Ett år og ti måneders fengsel
  • Peab: En foretaksstraff på tre millioner kroner.

Henriksen er funnet skyldig i korrupsjonshandlinger for 10 millioner kroner, og for økonomisk utroskap som beløper seg til 55 millioner.

– Henriksen har vist et fast forbrytersk forsett i hele perioden tiltalen omfatter. Det synes som om han uten motforestillinger og med betydelig fantasi har utnyttet mulighetene han hadde, sier aktor Thomas Skjelbred i retten.

Skylden fordelt

Etter tre uker med rådslagninger og avstemminger har de 10 edsvorne i juryen kommet til følgende resultat for de tiltalte:

  • Ivar T. Henriksen: Skyldig i 42 av 51 skyldspørsmål.
  • Pål H. Henriksen: Skyldig i 11 av 15 skyldspørsmål.
  • Eilert Støen: Skyldig i seks av sju skyldspørsmål.
  • Hallvard E. Aanonli: Skyldig i tre av seks skyldspørsmål.
  • Peab: Skyldig i ett av fire skyldspørsmål.

Tiltalen har omfattet korrupsjon og økonomisk utroskap, og medvirkning til dette.