Klokka 10 i dag startet lagmann Bernt Krogh i Eidsivating lagmannsrett opplesingen av dom og straffeutmåling i vannverkssaken. Retten ble satt i lånte rettslokaler i Borgarting lagmannsrett i Oslo.

Her er dommene:

  • Ivar T. Henriksen er dømt til fengsel i sju år og seks måneder for korrupsjon (10 millioner kroner) og økonomisk utroskap (55 millioner kroner). Samtlige eiendommer i Sør-Afrika inndras. Dømmes til erstatning til Gjensidige på 762.000 kroner. Pål H. Henriksen er dømt til fire års fengsel. Dommeren sier han spilte en viktig rolle i farens utroskapshandlinger.
  • Eilert Støen: To år og 10 måneders fengsel
  • Hallvard E. Aanonli: 10 måneders fengsel (mindretallet ønsket ett års fengsel)
  • Peab: Bot på 3 millioner kroner for medvirkning til grov økonomisk utroskap.

Les lagrettens oppsummering av dommen her!

Ingen av tiltalte kom med synlige reaksjoner på dommene.

Skal tenke seg om

Klokka 10.30 var dommeren ferdig med opplesingen og anbefalte de tiltalte å ta betenkningstid på dommen.

– Jeg følger oppfordringen, sa Ivar T. Henriksen.

Det samme gjør de andre tiltalte. Ankefristen er to uker.

Retten ble hevet klokka 10.35.

RBs politiske redaktør kommenterer: Klar for vann og brød

– Alvorlig straff

– Hva er din kommentar til dommen, Pål H. Henriksen?

– Du må snakke med de i kappe, svarer han og titter bort mot forsvareren, Erling O. Lyngtveit.

– Anken har forsvart sin berettigelse. Dommen er redusert i forhold tiil påstanden, og i forhold til dommen i tingretten. Dessuten er flere av postene det ble prosedert på i starten, falt bort. Han er selvfølgelig dømt for de alvorligste postene, og det er en alvorlig straff vi snakker om, sier Lyngtveit.

Kortere straffer

Både Ivar T. Henriksen og sønnen Pål har fått straffene fra Nedre Romerike tingrett redusert med et halvt år. Eilert Støen fikk åtte måneder kortere straff, og forretningsforbindelsen Hallvard Aanonli 10 måneder kortere straff.

Dommeren sier Ivar T. Henriksen fikk kortere straff fordi det har tatt så lang tid å få saken pådømt.

Peabs foretaksstraff er satt ned fra åtte millioner kroner i Nedre Romerike tingrett til 3 millioner kroner i lagmannsretten.

Aktor hadde lagt ned påstand om ni års fengsel for Ivar T. Henriksen.

Klar tale fra juryen

For Henriksens og hans medtiltaltes forsøk på å overbevise lagmannsrettens jury om sin uskyld har i det store og hele vært fånyttes. Juryen ga disse svarene i skyldspørsmålene:

  • Ivar T. Henriksen: Skyldig i 42 Av 51 skyldspørsmål.
  • Pål H. Henriksen: Skyldig i 11 av 15 skyldspørsmål.
  • Eilert Støen: Skyldig i seks av sju skyldspørsmål.
  • Hallvard E. Aanonli: Skyldig i tre av seks skyldspørsmål.
  • Peab: Skyldig i ett av fire skyldspørsmål.

Tiltalen har omfattet korrupsjon og økonomisk utroskap, og medvirkning til dette. Ingen av juryens kjennelser er underkjent av de tre lagdommerne i saken. Juryens avgjørelser har pekt ut Ivar T. Henriksen som den absolutte hovedmannen i tappingen som fikk pågå i årevis. Han har forsvart seg med at han aldri overskred et eneste budsjett styrene ga ham, og at alt han gjorde var innenfor de fullmaktene han hadde for å oppfylle vedtatte strategier og målsettinger for vann- og avløpsselskapet.

Forlik

Henriksen klarte imidlertid ikke å overbevise juryen om at innkjøp av private jaktfarmer i Sør-Afrika ikke skjedde med vannverkspenger. Ei heller at et stort antall landbruksmaskiner, biler, lastebiler og annet utstyr vannverket kjøpte, men ikke brukte, ikke ble anskaffet i privat vinnings hensikt slik Økokrim har hevdet.