– Det er stigende vannføring i flere elver både på vest- og østsiden av Langfjella, som følge av vedvarende snøsmelting og lokalt mye regn. Vi har derfor utstedt et nytt flomvarsel på gult nivå for deler av Langfjella i Sør-Norge, opplyser vakthavende hydrolog Erik Holmqvist i en oppdatering fra NVE.

Søndag har det vært styrtregn på deler av Østlandet. Det har vært overvann blant annet på Sarpebrua i Østfold og langs E18 i Bærum, og det er fare for lokale oversvømmelser.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) opplyser at det er høy vannstand og vannføring i Vågåvatn, Ottaelva, Strynevatnet og Lovatn.

– Det frarådes fortsatt å oppholde seg nær elver og bekker med stor vannføring, som for eksempel Otta, Vorma, Loelva og Stryneelva. Det er fortsatt viktig å sikre verdier langs Mjøsa mot høyere vannstander enn det vi har søndag formiddag, opplyser Holmqvist.