1. Januar trådde en rekke endringer i kraft. Felles for de endringene er at de gjør hverdagen dyrere og vanskeligere for folk flest. Ikke nok med at de øker skattene for vanlige folk, men nå skal det bli dyrere å være syk.

Støre-regjeringen har i revidert statsbudsjett gått inn for å øke egenandelstaket med rundt 20 prosent til 2921 kr. Dette er en flat økning som rammer rike og fattige med like mange kroner, noe som er veldig umusikalsk når man ser hva regjeringspartiene gikk til valg på.

Denne endringen rammer en av fire nordmenn, og de fattigste hardere enn de rikeste. Unge aleneforeldre og minstepensjonister har ikke nødvendigvis nesten 3000 kroner å punge ut med for å få frikort, dette er noe Arbeiderpartiet burde forstå.

Det vil være de som er kronisk syke, eller har livslange tilstander, som hvert eneste år har store løpende utgifter knyttet til sin sykdom eller diagnose, som rammes aller hardest av dette. Det betyr altså at Støre godtar større helseutgifter for de som trenger frikortet mest, i bytte mot andre politiske gjennomslag.

Forklaringen til Ap, Sp og SV har vært at det ikke var nok tid til å endre på forslaget. Jeg er kritisk til denne forklaringen, og mener at det har stått mer på viljen. Mens de sier at de ikke har hatt nok tid, har de gjort en rekke andre komplekse endringer på mange milliarder kroner. Dette langt på vei beviser at det aldri var vilje til å prioritere å fjerne dette usosiale kuttet.

Dessverre syntes sosialistene at det var viktigere å øke fagforeningsfradraget til sine venner i LO i budsjettet som ble vedtatt, enn å fjerne den sterke økningen i frikortgrensen. Støre-regjeringen med slagordet «nå er det vanlige folks tur» øker skatter og avgifter, og gjøre hverdagen vanskeligere for folk flest.

Frp mener at denne usosiale økningen er absurd. Dette vil gå utover vanlige folk med dårlig økonomi. Derfor foreslår vi i vårt alternative budsjett og på stortinget, å bevilge 600 millioner kroner for å beholde det gamle nivået på egenandeler for folk som er avhengige av medisiner og behandling.