Gå til sidens hovedinnhold

Valgfrihet og mangfold

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Vi viser til Halvdan Karlsen, Rælingen AP, sitt leserinnlegg 10/9 om profitt i barnehager og kommunestyrevedtak i Rælingen.

I motsetning til Karlsen, så ønsker vi valgfrihet og mangfold, slik at brukerne kan velge det som er best for dem.

For de som leste innlegget sto det at «bare» Høyre, FrP og Krf stemte i mot forslaget om å kneble private barnehages eksistens i kommunen.

De «bare» er 1/3 av kommunestyret .

At SV stemte for Aps forslag er noe forunderlig , da de faktisk var med å etablere en av de beste ordningene som har vært etter at alle skulle få barnehageplass i Norge. Underlig er det også at liberale Venstre og SP som sier de er på folks side, stemmer for et rødt sosialistisk forslag, som vil stenge private ute!

For de som ikke er helt inne i høringsuttalelsen til Storberget, kan vi i korthet nevne..

De ønsker at kommunen skal bestemme støtten, hvor lenge den skal vare, og hvem som skal få den , og de kan legge til egne lokale føringer for hvilke krav de private barnehagene skal ha .

Blandt annet at blir det ledige plasser i kommunale barnehager som medfører nedbemanning , skal de private også nedbemanne selv om de har full dekning.

Det PBL ønsker er at det betales ut en sats pr barn , som i dag, men med dette forslaget kan det bli spikeren i kisten for mange små private barnehager og en helt uforutsigbar hverdag.

Og til slutt, AP vil at kommunen skal ha forkjøpsrett for de som blir tvunget å legge ned ! Men hvor de skal ta pengene fra , i en allerede strippet kommuneøkonomi , som de selv har sørget for igjennom store låneopptak, sies intet om.

Gro Langdalen Kari M. Blomsø | Gruppeledere i Rælingen Høyre og Rælingen Frp

Kommentarer til denne saken