Valgdeltakelsen i 2013 var på 78,2 prosent. 1.029.014 nordmenn forhåndsstemte i årets stortingsvalg. Det utgjør 27,3 prosent av de 3.756.400 stemmeberettigede.

2,8 millioner velgere stemte i 2013. Av disse var det rundt 855.000 personer som forhåndsstemte.

Den laveste valgdeltakelsen i moderne tid var i 2001 med 75,5 prosent, ifølge SNL.