– Arbeiderpartiet sliter, det viser også nasjonale målinger. I Akershus ligger de nå under valgresultatet fra 2013, og det var et ganske dårlig resultat, konstaterer valganalytiker Svein Tore Marthinsen fra Jessheim.

InFact-målingen Romerikes Blad presenterer i dag og som er foretatt mandag, viser at tilbakegangen fortsetter for Ap også i Akershus når det bare er fire uker igjen til stortingsvalget.

Les også: Kan få to på Tinget for første gang

Aps femtemandat også i fare

Mens Arbeiderpartiet hadde en oppslutning på 31,2 prosent i mai og 30,2 prosent i juni, sier nå bare 28,1 prosent av de spurte at de ville stemt på Ap dersom det var valg i morgen.

Dersom dette blir valgresultatet, betyr det at sjettemandatet ryker for Ap i Akershus og at AUF-leder Mani Hussaini fra Jessheim ikke får stortingsplassen han ønsker seg.

– Sjettemandatet til Ap har sett sikkert ut lenge, og de har også vært oppe og luktet på sju mandater. Men i denne målingen har de sistemandatet, noe som faktisk innebærer at selv det femte mandatet deres står i fare dersom nedgangen fortsetter. Sett med Ap-øyne er det foruroligende, slår Svein Tore Marthinsen fast.

Ved valget i 2013 fikk Ap en oppslutning på 28,4 prosent i Akershus.

 

– Jeg opplever et rop om skifte

Mani Hussaini legger ikke skjul på at han gjerne skulle sett andre tall for Arbeiderpartiet nå.

– Det er klart. Men dette betyr at det er veldig jevnt, og det er viktigere enn noen gang at de som vil ha bort Siv Jensen, Sylvi Listhaug og Erna Solberg, faktisk må stemme på Ap, sier Hussaini.

Onsdag forlot han Romerike til fordel for 10 debatter på 48 timer under Arendalsuka, men lørdag er han tilbake for å fortsette valgkampen lokalt.

– Vår viktigste jobb nå er å overbevise velgerne om at det beste for Norge er et parti som vil satse på eldre og skole framfor store skattekutt til de rikeste. Når jeg er ute og snakker med folk, opplever jeg et rop om regjeringsskifte og et ønske om Jonas som statsminister, sier AUF-lederen.

– Men målingene viser noe annet. Hvorfor sliter Ap, tror du?

– Jeg tror den største årsaken til det er at folk tar for gitt at det blir et regjeringsskifte uansett. Det gir oss motivasjon til å stå på, møte folk og fortelle at det er alvorlig for Norge om vi får fire nye år med partier som vil selge naturressursene, privatisere ytterligere og sette bestemor på anbud. Dette valget er et retningsvalg om hva vi skal bruke fellesskapets midler på.

– Hvor viktig er en stortingsplass for deg?

– Jeg er mest opptatt av at Arbeiderpartiet vinner valget og at Jonas blir statsminister. Men det er klart det hadde vært veldig gøy for meg å komme inn på Stortinget. Jeg tror jeg skulle klart å få fram de unges stemme i større grad, og jeg håper særlig unge mennesker benytter anledningen til å stemme. I motsatt fall lar de andre bestemme for seg, slår Mani Hussaini fast.

Statsministerkandidat og partileder Jonas Gahr støre i Ap sier til Romerikes Blad at Ap må være tydeligere i ukene framover.

– Jeg er optimist. Det er også viktig å merke seg at det er nå valgkampen begynner, sier Støre.

Les også

Støre kan miste det

 

Høyre fram, Frp litt tilbake

Mens Arbeiderpartiet sliter, går Høyre fram på InFacts augustmåling og får 31,5 prosent. Det er bedre enn på tilsvarende målinger både i mai (31,3 prosent) og juni (28,5 prosent).

Ved valget i 2013 fikk Høyre 28,4 prosent i Akershus og sju mandater på Stortinget.

– Høyre gjør isolert sett en ålreit måling, men den relativt beskjedne nedgangen fra 2013 gir altså en nedgang på hele to mandater. Akershus er et viktig fylke for Høyre å forsvare – og også et av nøkkelfylkene i Norge fordi tre-fire mandater står i spill her, noe som kan få store utslag for blokkene totalt sett, påpeker Svein Tore Marthinsen.

 

August-målingen gir Høyre fem mandater fra Akershus, og Turid Kristensen fra Lørenskog kan belage seg på stortingsplass dersom dette blir valgresultatet.

– Dette er jo veldig bra, og godt nytt for oss som vil at Erna Solberg skal fortsette som statsminister! En hyggelig måling gir ekstra energi i valgkampen, og det er jo veldig motiverende at det er kort vei opp til sjettemandatet, slår hun fast.

– Hva må til for å ta det siste mandatet?

– Jeg tror ikke folk kjenner seg igjen i virkelighetsbeskrivelsen om at alt er så galt i Norge. Pilene går riktig vei, og det må vi fortsette å fortelle folk. Det er også mange som vil vite mer om hva som skiller partiene. Alle vil ha god eldreomsorg og en god skole, men det er ulike veier fram dit. Jeg opplever for eksempel at folk ønsker ordningen med fritt behandlingsvalg og at de ikke skjønner hvorfor Arbeiderpartiet vil fjerne den, sier Turid Kristensen.

Når det gjelder Fremskrittspartiet, viser dagens måling en tilbakegang fra juni. Partiet har nå en oppslutning på 12,6 prosent – omtrent samme nivå som i mai. Frp ligger dermed an til å miste ett av sine tre mandater i Akershus, og Kari Kjønaas Kjos fra Lørenskog er i så fall uten stortingsplass etter høstens valg.

 

MDG og Venstre opp

Marthinsen merker seg også at Miljøpartiet De Grønne (MDG) gjør det skarpt på dagens måling med 4,6 prosent – en framgang på ett prosentpoeng fra juni.

– De har hatt en positiv trend også nasjonalt, og er nå inne med et direktemandat i Akershus. Rasmus Hansson har nå en reell sjanse til å få dette mandatet. Samtidig er en del av velgerne til MDG lite lojale, og partiet har ikke noe stort grunnfjell å falle ned på, mener Marthinsen.

Les også: MDG inne for første gang

– Venstre-velgerne er heller ikke spesielt lojale, ifølge denne målingen?

– Nei, men deres utgangspunkt er at de tross alt er inne i Akershus og har beveget seg litt opp. Samtidig er det et stykke igjen til sperregrensa nasjonalt, slår Marthinsen fast.

Venstre har økt oppslutningen med 1,2 prosentpoeng fra juni, og ligger nå an til 4,9 prosent.

Det gir Abid Q. Raja fra Oslo fortsatt plass på Stortinget.

– Jeg er veldig fornøyd med at vi går så markant frem i Akershus siden juni. Vi har mål om å komme godt over valgresultatet på 6,3 prosent i 2013. Dette er stort skritt i riktig retning. Venstre over sperregrensen gir muligheter for fortsatt borgerlig flertall og realisering av fortsatt sterk satsning på samferdsel i vår region, påpeker Raja overfor Romerikes Blad.

Nedgang for Senterpartiet

Senterpartiet fikk en oppslutning på 8,9 prosent i junimålingen og lå da an til to representanter fra Akershus – nå er partiet nede på 7,0 prosent og bare ett mandat.

– Snur det for Sp nå?

– Ja, de har dippet litt i sommer og har en litt fallende tendens, men dette er fortsatt et veldig sterkt nivå. Jeg tror de vil være godt fornøyd med dette resultatet i Akershus, men det er mindre sannsynlig nå at de vil klare å få inn to mandater, mener Svein Tore Marthinsen.

Les også: Senterpartiet tripler oppslutningen

Når det gjelder utjevningsmandatet, er det ifølge Svein Tore Marthinsen akkurat nå Høyres sjettekandidat, Hårek Elvenes, som ligger best an til å ta dette, med Kristelig Folkeparti som nærmeste utfordrer.

– Jeg må legge til at det for meg ser ut til at KrF trolig er målt noe for lavt her, sier han.

KrF får en oppslutning på bare 1,8 prosent i augustmålingen, mens den var på 3,1 prosent i juni.

Større spredning av velgerne

Valgeksperten fra Jessheim sier han personlig er mest spent på blokkstillingene fram mot valget.

– Akershus var en veldig sterk borgerlig valgkrets i 2013, og selv om de borgerlige fremdeles har momentum, er marginene mindre nå og de rødgrønne har overtaket nasjonalt sett. Det gjør at det er mer spennende nå enn sist, slår han fast.

Marthinsen ser også en sterkere tendens til fragmentering blant velgerne.

– Ja, det er en større spredning av velgermassen enn tidligere. Det handler nok i stor grad om at valgkampen foregår på flere plattformer, noe som også øker potensialet for nisjepartiene, tror han.

Slik blir Akershus-benken

Akershus-benken på Stortinget vil se slik ut etter valget 11. september dersom denne målingen slår til. Endringer i antall mandater fra 2013-valget i parentes:

Arbeiderpartiet 5 (-):

 • Anniken Huitfeldt, Ullensaker
 • Sverre Myrli, Skedsmo
 • Nina Sandberg, Nesodden
 • Åsmund Aukrust, Bærum
 • Tuva Moflag, Ski

Høyre 5 (-2):

 • Jan Tore Sanner, Bærum
 • Tone Wilhelmsen Trøen, Eidsvoll
 • Nils Aage Jegstad, Vestby
 • Henrik Asheim, Bærum
 • Turid Kristensen, Lørenskog

Fremskrittspartiet 2 (-1):

 • Hans Andreas Limi, Bærum
 • Himanshu Gulati, Skedsmo

Venstre 1 (-):

 • Abid Q. Raja, Oslo

Senterpartiet 1 (+1):

 • Sigbjørn Gjelsvik, Sørum

Sosialistisk Venstreparti 1 (-):

 • Nicholas Wilkinson, Oppegård

Miljøpartiet De Grønne 1 (+1):

 • Rasmus Hansson, Bærum

Støre: – Vi må være tydeligere

Nedgang i Akershus til tross; Ap-leder Jonas Gahr Støre er optimist.

– Denne målingen forteller først og fremst at Høyre og Frp faller tungt i forhold til valget i 2013. Samtidig ser vi i denne målingen en svak nedgang for Arbeiderpartiet. Vi må nå være tydeligere overfor velgerne våre på det vi står for, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre til Romerikes Blad.

– Har dere vært for dårlige til å få fram egen politikk?

– Vi har langt fra vært dårlige, men må være tydeligere i ukene framover. Vi må nå få fram viktigheten av å styrke særlig skolen og eldreomsorgen. Dette vil koste penger, men samtidig gi oss et vesentlig bedre helse- og skoletilbud enn det vi har nå. Da er det lite hensiktsmessig å kutte formueskatten og privatisere velferdsoppgavene slik Høyre ønsker, sier Støre.

– Bekymrer det deg at den siste målingen viser en nedgang?

– Jeg er optimist. Det er også viktig å merke seg at det er nå valgkampen begynner, sier Jonas Gahr Støre.

MDG inne for første gang

Miljjøpartiet De Grønne får 4,6 prosent i målingen RB presenterer i dag. Rasmus Hansson ligger dermed an til å bli partiets første representant fra Akershus.

– Dette er i tråd med det som skjer over hele landet, konstaterer Hansson, som er nasjonal talsperson for MDG.

Hansson har i inneværende periode sittet på Stortinget som representant for Oslo. Ved høstens valg er han listetopp i Akershus.

Moderne kollektivløsninger

– Denne målingen viser at det blir flere av de velgerne jeg gjerne vil representere, og det er folk som vil ha et helt nytt nivå av forpliktelser og ambisjoner for å utvikle Norge til det grønne samfunnet vi er nødt til å bli og som vi også har en fordel av å bli, slår Rasmus Hansson fast.

Han trekker fram et bedre kollektivtilbud som en nøkkelsatsing i så måte.

– Det handler både om å få et langt bedre busstilbud på tvers på Romerike og om å få bygget Romeriksbanen. Akershus trenger moderne kollektivløsninger som er fornuftige også i 2050, sier Hansson.

Rydde opp i atomavfall på Kjeller

Ivaretakelse av natur, boliger og tettsteder folk trives i og gode klimaløsninger lokalt er andre stikkord for MDG.

– I tillegg vil vi rydde opp i atomavfallet og fortsette satsingen på teknologi på Kjeller, for å nevne noe. Og vi vil ikke skifte politikk for å tekkes velgerne. Det skiller oss fra mange av de andre, sier førstekandidaten.

– RBs valgekspert Svein Tore martinsen mener det er en utfordring for MDG at velgerne er lite lojale at og partiet har ikke noe stort grunnfjell å falle ned på?

– Jeg er lite bekymret for dette lojale velgere-begrepet, rett og slett fordi vi er et veldig nytt parti. Det er nærmest en selvfølge at det er en viss dynamikk blant velgerne. Det viktigste er at velgermassen vokser, og jeg ser jo for meg at også vår velgermasse vil bli mer stabil etter hvert, sier Rasmus Hansson til Romerikes Blad.