– Det trengs en styrking av strålingsenheten på Ahus, og vi har lagt fram en plan som sikrer et strålesenter på Ahus i løpet av neste stortingsperiode, sier listetopp for Ap i Akershus, Anniken Huitfeldt fra Jessheim.

Fire nye strålesentre

Hun viser til at det å drive sykehus koster stadig mer penger.

– Det handler både om at folk lever lenger og at det kommer nytt utstyr på markedet som krever store investeringer. Da blir det feil å kutte i budsjettene, slik Høyre har gjort – og begrunne det med at de ansatte skal jobbe smartere. Skal vi gi innbyggerne den beste behandlingen, så er vi nødt til å betale det utstyret koster, sier Huitfeldt.

For å sikre pasientene den beste kreftbehandlingen, lover Ap å bygge nye strålesentre i både Lørenskog (Ahus), Skien, Drammen og Østfold – et arbeid Jonas Gahr Støre (Ap) for øvrig satte i gang en utredning i sin tid som helseminister.

– Det koster rundt 250 millioner kroner å opprette en slik spesialenhet. Med unntak av leukemi, vil det komme pasienter med alle typer kreft til gode, og vi lover altså disse pengene til Ahus i løpet av kommende fireårsperiode, fastslår Anniken Huitfeldt.

Provosert av Høyre

Satsingen inngår i et generelt løfte om mer penger til sykehusene gjennom en økning for Helse-Norge totalt på fire milliarder kroner i året.

– Helseregionene må selv prioritere bruken av disse pengene, men alle de fire sykehusene skal ha fått den aktuelle strålemaskinen i løpet av neste periode.

– Hvordan vil økte bevilgninger ellers slå ut eksempelvis for Ahus?

– Ved at sykehusene kan behandle flere pasienter, redusere køene og få mer tid til den enkelte pasient. Jeg blir provosert over Høyres krav om at de ansatte skal jobbe smartere. Det er få andre som løper like fort som sykehusansatte, sier Huitfeldt.

Fakta

  • Arbeiderpartiet lover store investeringer neste stortingsperiode for at flere pasienter skal få nytte av den fremste kreftbehandlingen:
  • Ap vil bygge protonsentre i Bergen og Oslo, bygge nye strålesenter i Skien, Drammen, Lørenskog (Ahus) og Østfold, samt øke den totalte strålekapasiteten i Norge.
  • Styret i Helse Sør-Øst har vedtatt å bygge de nevnte strålesentrene, men på grunn av de store kostnadene er ikke dette kommet ordentlig i gang. Kostnaden er beregnet til rundt 250 millioner kroner per senter.