Valgdagen nærmer seg med stormskritt. I flere uker har Ingunn Ulfsten trålet fylket for å møte velgere. Nå ser hun fram til folkets avgjørelse mandag.

Ordfører på besøk

– Det har vært en fin valgkamp. En spesielt hyggelig opplevelse var da en kvinne kom på døra med bakst til meg, det var veldig oppmuntrende.

Denne morgenstunden har hun fått besøk. Ved kjøkkenbordet hjemme i Brådalsfjellet sitter styremedlem i Akershus KrF og lokalpolitiker Dagrun Agnete Ødegaard og ordfører Anders Østensen (Ap).

– Jeg er optimist og tror at KrF igjen skal bli representert på Akershus-benken. Vi har hatt et mandat inne på 29 av 50 målinger, uttaler Ingunn, med titlene fylkesleder og student.

Barn og unge

– Hvorfor skal velgerne stemme på KrF og deg?

– Vi er spesielt opptatt av barn og unges oppvekstvilkår. Det bor flest barn i Akershus, 7.000 flere enn i Oslo. Jeg vil gjerne være familienes talskvinne på Stortinget.

– Kan du utdype det?

– Vi trenger et godt barnevern med kapasitet og kompetanse til å sette inn riktige tiltak, samt å rekruttere flere fosterfamilier. Like viktig er det at vi må stoppe vold i nære relasjoner. Alle kommuner må få tilbud til voldsutsatte barn gjennom et «Alternativ til vold-tilbud.

Ville hatt Sp på laget

– Hvordan ser du på regjeringsspørsmålet?

– KrF ønsker primært å regjere i en sentrumsregjering med Høyre og Venstre. Jeg hadde også gjerne sett at Sp fortsatt befant seg på borgerlig side.

– Hva med Frp?

– Det har blitt stadig mer komplisert å samarbeide. Episoder og uttalelser under valgkampen har ikke gjort det lettere. I går fikk Venstre og KrF samlet sett like stor oppslutning som Frp, det lover godt.

Kan ikke skifte side

– Det er uaktuelt å samarbeide med Ap?

– Ap anerkjenner ikke lenger troens plass i samfunnet. Det er hovedårsaken, ellers er vi jo enige om mye, blant annet i synet på å hjelpe de svakeste, nasjonalt og internasjonalt.

– Er du tilhenger av kommunereformen?

– Ja, men KrF støtter ikke bruk av tvang. Det er viktig å understreke.

– Hvilken komité kan du tenke deg i delta i?

– Kommer jeg inn, så vil jeg aller helst bli med i arbeids- og sosialkomiteen.

Ønskes lykke til

Ordfører Anders Østensen ønsker sin sambygding lykke til.

– Ingunn kan sette Gjerdrum på kartet, noe som vil vise at vi har politikere som holder godt nasjonalt nivå. Det er kamp om alt og viktig å ha representanter fra vår del av fylket. Når det er sagt, håper jeg selvsagt på rødgrønn seier.

– Hva kan du si om din partifelle, Dagrun Agnete Ødegaard?

– Ingunn er veldig kunnskapsrik og har god oversikt. Også er hun et varmt menneske.

Fakta

Ingrunn Elisabeth Ulfsten (49) er oppvokst på Kongsberg.

Hun bodde på Kløfta i perioden 1996–12.

Ingunn Ulfsten har erfaring fra Ullensaker kommunestyre og formannskap.

I valgperioden 2009–13 var hun også vararepresentant til Stortinget.

Ingunn Ulfsten er for tiden fylkesleder i Akershus KrF

.