Ap vil heller hoppe enn krype

  Vi har samlet politikere fra Gjerdrum til debatt i studio.

  Artikkelen er over 3 år gammel

  Lillestrøm: Gjerdrum-ordfører Anders Østensen (Ap) er tindrende klar. – Skal vi klare å opprettholde alle tilbudene og få investert i nye prosjekter, må vi innføre eiendomsskatt.

  DEL

  Romerikes nest minste kommune har gjort store investeringer de senere årene, med bygging av ungdomsskole, barnehage og felles kloakk- og renseanlegg med Fet og Sørum.

  Nå er utbyggingen av bygdas bo- og behandlingssenter, sykehjemmet, i full gang. Tre andre investeringer er derimot satt på vent. Det gjelder barneskole, flerbrukshall og svømmehall på Ask.

  Kommuneøkonomien kom derfor som ventet i fokus da partitoppene møttes til debatt i avishuset på Kjeller denne uka.

  Store forventninger

  Ap eller høyre? En av disse to blir trolig Gjerdrum-ordfører i perioden 1915-19, Anders Østensen eller Jane Hellegjerde Aambakk.

  Ap eller høyre? En av disse to blir trolig Gjerdrum-ordfører i perioden 1915-19, Anders Østensen eller Jane Hellegjerde Aambakk.

  Ordfører Anders Østensen (Ap) tror ikke Gjerdrum har noe valg, utenom å måtte innføre eiendomsskatt.

  – Gjerdrums befolkning har store forventninger til at vi fortsatt skal levere gode tjenestetilbud, samtidig som store investeringsoppgaver venter oss. I dag må vi sende skolebarn til nabokommuner for at de skal få svømmeundervisning. Idrettsaktiviteter lider under mangel på for dårlig kapasitet i idrettshallen. På sikt er det ingen vei utenom eiendomsskatt, tror han.

  Ap ønsker blant annet å bygge ny barneskole på Ask med ferdigstillelse i 2021. De øvrige har ikke programfestet noe tidspunkt.

  Får støtte fra MDG

  Også tidligere har Ap forsøkt å agitere for at en like godt «kan hoppe som å krype i det», men kun SV har akseptert tanken. Ved dette valget stiller ikke SV liste. Etter 12 år måtte Britt Fossumstuen & Co kaste inn håndkleet.

  Miljøpartiet De Grønne og toppkandidat Mads Sander snakker heller om jordvern og ønsket om «å tenke nytt og annerledes», men kan godta eiendomsskatt.

  – Kommunen trenger eiendomsskatt, for å kunne sikre en sunn økonomi og tilfredsstillende levering av tjenester, erklærer han.

  Venstre kan også si ja

  Venstre og Lars Peder Nordbakken vil heller ikke avvise eiendomsskatt.

  – Vi må være virkelighetsnære og ikke drømme oss bort. Gjerdrum kommune hadde 11 millioner kroner i minus i 2013 og 16 millioner i 2014. Også for 2015 ligger vi an til minus på driften. Med andre ord er vi langt unna Fylkesmannens anbefaling om to prosent pluss. Blir vi helt nødt til å innføre eiendomsskatt, så må vi godta det, blant annet for å opprettholde en best mulig skole, sier Nordbakken.

  I Frp, Høyre, Sp og KrF er det ubetinget motstand mot eiendomsskatt.

  GOD STEMNING: Gjerdrums sju toppkandidater i hyggelig passiar etter TV-opptaket forleden dag. Fra venstre Jan Hellegjerde Aambakk, Lars G. Monsen, Lars Peder Nordbakken, Anders Østensen, Dagrun Agnete Ødegaard, Leif Haugland og Mads Sander. FOTO: TOM GUSTAVSEN

  GOD STEMNING: Gjerdrums sju toppkandidater i hyggelig passiar etter TV-opptaket forleden dag. Fra venstre Jan Hellegjerde Aambakk, Lars G. Monsen, Lars Peder Nordbakken, Anders Østensen, Dagrun Agnete Ødegaard, Leif Haugland og Mads Sander. FOTO: TOM GUSTAVSEN

  Må senke ambisjonene?

  Varaordfører Lars G. Monsen (Frp) minner om at Gjerdrum allerede har høye kommunale avgifter.

  – Frp kan ikke være med på å øke byrdene ytterligere for folk. Eiendomsskatten er en usosial og urettferdig ordning. Blir vi nødt til det, får vi heller senke ambisjonsnivået, uttaler han.

  Frp ser ingen grunn til å snake mer om å bygge ny barneskole på Ask, men lover derimot å jobbe for økte ressurser til skoledriften.

  Må få mer ut av krona

  Jane Aambakk (H), som har gode sjanser til å overta ordførerklubba, mener at Gjerdrum kommune må kunne klare å få mer ut av hver eneste skattekrone, gjennom effektivisering av driften.

  Høyre har ved siden av Venstre stilt seg kritiske til den valgte løsningen for utbyggingen av sykehjemmet. Blant annet ble en hel fløy av nyere dato revet i løpet av våren.

  Aambakk framholdt at Gjerdrum får et svært moderne og flott sykehjem, men at det synes som om det ikke er avsatt nok midler til driften.

  – Jeg håper at det blir jeg som får stå for den offisielle åpningen som ordfører i neste valgperiode, uttaler hun.

  Sp med god valgsak

  Blant mange temaer som ble drøftet var også søndagsåpne butikker. KrF markerte størst motstand.

  – Søndag vil vi bevare som annerledesdagen, sier tidligere varaordfører Dagrun Agnete Ødegaard, som er tilbake i politikken etter fire års pause.

  Senterpartiets beste valgsak er å bevare Gjerdrum kommune som egen kommune.

  – Jeg har mye større tro på et utstrakt fagsamarbeid mellom kommunene, framholder Leif Haugland.

  I begynnelsen av september møtes de samme sju politikerne til valgmøte i kulturhuset på Ask.

  Artikkeltags