Uenige om det meste

Artikkelen er over 9 år gammel

Aps Hilde Thorkildsen mener Høyre og Mette Tønder gjør bygdas velferdstilbud dårligere. Tønder fnyser av påstanden og sier at kommunen drives mer effektivt.

DEL

VALG 2011: NITTEDAL  – Vi sa vi skulle fjerne eiendomsskatten og samtidig bygge idrettshall. Det var store ord, men vi har fått det til, fastslår Nittedals sittende Høyre-ordfører Mette Tønder. – I tillegg ser vi at skolene får gode resultater og vi får gode score på brukerundersøkelser i omsorgstjenesten. Vi har fortsatt en vei å gå, og det vil alltid være utfordringer. Men vi må vi si oss fornøyd så langt, fortsetter Tønder.

Aps ordførerkandidat Hilde Torkildsen sier seg delvis enig i Tønders oppsummering av hva det borgerlige flertallet har fått til.

– Men det meste av dette har et enstemmig kommunestyre stått bak.

Unntaket er eiendomsskatten.

– Man har fått til noe, men på bekostning av hva?, spør Thorkildsen, som mener kommunens posisjonen har forringet velferdstilbudet på en rekke områder.

– Det er kutte fire plasser på rehabilitering. Søskenmoderasjonen og friplassystemet er fjernet, og på SFO er betalingen doblet i ferier. Videre er det innført økt leie på kommunale boliger. Noen minstepensjonister har over 50 prosent mer i husleie. I tillegg har man konkurranseutsatt kjøkkendriften på sykehjemmene og sluttet å kjøre mat til hjemmeboende eldre. Flertallspartiene mener at det å få hjelp til å lage Fjordland er nok, sier Thorkildsen.

Hun mener at valget på mange måter blir et alternativ mellom velferd og skattelette. Det er Tønder sterkt uenig i. Hun mener at kommunen drives mer effektivt etter at de borgerlige kom til makta Både når det gjelder drift og gjennomføring av prosjekter.

– Ap fikk under åtte år i førersetet ikke til noe av det vi har fått til på fire år, sier Tønder.

– Vi var opptatt av full barnehagedekning og Døhli sykehjem. I tillegg fikk vi kommunen ut av Robek-lista, kontrer Thorkildsen.

Ulik oppfatning

I forkant av debatten framstår de to ordførerkandidatene som bestevenner, men underveis blir diskusjonen het. Virkelighetsbeskrivelsene er ofte ikke forenlige – Spesielt vedrørende hvordan framtidas velferd skal finansieres.

– Posisjonen har nytt godt av solide overføringer fra den rødgrønne regjeringen. Men Høyre opererer med et meget sårbart budsjett for neste periode. Kompensasjonsordningen er for eksempel under avvikling. Man budsjetterer heller ikke med lønns- og prisvekst, noe som reelt sett gir kutt, sier Thorkildsen.

– Vi opplever ikke at den rødgrønne regjeringen er så flinke til å overføre penger. Men uansett har vi gått med overskudd hvert år, og nå forbereder vi et langsiktig og stabilt budsjett, sier Tønder.

Privat eller offentlig

Ordføreren gikk til valg på at Nittedal skulle bli best på skole.

– Vi er ikke der ennå, men vi er på vei, mener hun.

Kvalitet i omsorgstilbudet og styrking av frivillige organisasjoner er andre viktige saker for Høyre, som sammen med Frp også er garantist mot eiendomsskatt.

Pleie og omsorg samt skole står også høyt på Aps prioriteringsliste. Det som skiller de to partiene er synet på hvordan man best når målene. Høyre ser ikke noe galt i at barnehager eller sykehjem drives privat. Ap ønsker primært at tilbudet skal være kommunalt. Thorkildsen og Tønder har også ulik oppfatning om hvordan pleie- og omsorgstilbudet fungerer i dag.

– Den vedtatte omsorgsplanen følges jo ikke opp, mener Thorkildsen.

– Slike utsagn har aldri kommet tidligere. Vi har vært rørende enige på dette feltet, men Thorkildsen driver valgkamp nå. Jeg ønsker ikke å kommentere dette ytterligere, svarer Tønder.

Når det kommer til skolepolitikk går skillet først og fremst på spørsmålet rundt åpenhet om nasjonale prøver. Høyre vil at resultatene fra hver skole skal offentliggjøres. Thorkildsen på sin side sier at man får ikke Norges beste skole ved å kutte i budsjettene.

Sentrumsutvikling

Nittedal sentrum er i rivende utvikling. Høyre vil bygge ut mer enn Ap. De ønsker også en høyere vekstrate enn Ap hva innbyggertallet angår.

– Det handler om hvor mye dyrket mark vi skal ta og om vi har nok skoler, barnehager og sykehjem til alle, sier Thorkildsen.

– Uansett er det viktig at vi kommer fram til solide kompromisser rundt utviklingen av Nittedal sentrum. Vi kan ikke la det bli kasteballpolitikk avhengig av hvem som styrer, sier Tønder.

Det er de enige om.

Artikkeltags