Støre er nærmest blitt en gjenganger på Ahus, og i formiddag slapp han «Nasjonal strategi om innvandreres helse» på Ahus sammen med barne- og likestillingsminister Inga Marte Thorkildsen.

Der 3.340 gram tunge frøken Slora, født i går, ga politikerne et gjesp, var imidlertid mamma Nilanti Slora klar:

Hun har hatt en flott fødsel nummer to på Ahus, og understreker trygghetsfølelsen.

I formiddag var det ikke klart om hun og datteren skulle hjem i dag eller i morgen. Men mor var i god form.

Likestillingsminister Thorkildsen gir klinikksjef Hege Lundring rett i at «liggetiden» for mor og barn av og til kan bli i korteste laget. Ahus ønsker seg flere barselsenger – fødestuekapasiteten er mer enn god nok.

– Vi skal styrke helsestasjonene og gjeninnføre standard hjemmebesøk. Noen trenger mer støtte enn andre – og de skal få det, lover Thorkildsen, så sant hun får fire nye år. Støre lover et helsevesen som ser individet. Les mer i morgendagens avis om hvordan kulturforskjeller slår ut på folkehelsa.