Det sier fylkesleder Finn Terje Tønnessen i et av Frps største fylkespartier, Akershus. Hans klare anbefaling til partileder Carl I. Hagen er denne:
– Frp kan ikke være med å danne et parlamentarisk grunnlag for en borgerlig regjering partiet selv ikke er med i. Fylkesleder Tønnessen gjentar med dette bare tidligere uttalelser fra partiformann Carl I. Hagen. Men Hagen har ikke presisert dette som et ultimatum etter dette valget. Det burde han ha gjort, ifølge Finn Terje Tønnessen.

Frp må med
Fremskrittspartiet må ikke tillate en borgerlig regjering utgått av Høyre og KrF uten at partiet selv er med.
– Frp er større enn KrF, og må være med i en borgerlig regjering, sier han.
– Frp kan ikke akseptere at Høyre og KrF nærmest betrakter Frp-politikere som spedalske og annenrangs politikere, legger Tønnessen til. Fylkeslederen sier han ikke har snakket med andre fylkesledere om sitt «ultimative» råd til partiledelsen.
– Men jeg kommer til å gi dette klare råd når landsstyret i partiet samles engang i høst, sier han. Frp kan sammen med Høyre og KrF komme fram til kompromisser i mange saker, mener Tønnessen. Han ser det ikke som umulig for Frp å finne seg til rette gjennom kompromisser.

– Vil ikke overleve
En ny borgerlig regjering med Høyre og KrF, men uten Frp, kan nok dannes, ifølge Tønnessen.
– Men den må leve fra sak til sak i Stortinget. Og Frp vil måtte markere sine politiske saker, og ikke være et støtteparti for en eventuell H/KrF-regjering. Jeg tror ikke en borgerlig regjering uten Frp vil kunne overleve i fire år, sier han. Partileder Carl I. Hagen uttalte i går at han nå sitter og venter på invitasjon til samtaler om en borgerlig regjering.
– Jeg tar det som en ren selvfølge at vi når får samtaler mellom lederne for de ikke-sosialistiske partiene, sa han til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

Bondevik
Hagen la til:
– Jeg finner det naturlig at Kjell Magne Bondevik blir statsminister.
Fylkesleder i Akershus Frp, Finn Terje Tønnessen, synes ikke det er så interessant om det er Jan Petersen eller Kjell Magne Bondevik som blir regjeringssjef.
– Det viktigste er at vi får en borgerlig regjering der Frp også inngår. Det viktigste er at Frp får gjennomslag for sin politikk. Tønnessen tror heller ikke det er så lurt å slippe til Høyre og KrF i et par år, for så å håpe på at disse to partiene innlemmer Frp i regjeringen.
– Vil ikke Høyre og KrF ha med Frp med i en regjering fra starten, tror jeg ikke det er mulig å komme med senere, sier han.