Utvalget konkluderer med at sukkeravgiften – dagens avgift på sjokolader og sukkervarer, samt alkoholfrie drikkevarer – treffer skjevt og bør avvikles. I dens sted bør regjeringen innføre en ny og helsebegrunnet avgift, mener utvalget.

– Avgiftene på sjokolade- og sukkervarer og alkoholfrie drikkevarer kan ha en rekke effekter, blant annet for helse, næring, grensehandel og statens inntekter. Utvalgets rapport er viktig for å forstå konsekvensene og sammenhengene og gir et godt grunnlag for regjeringens videre arbeid, sier finansminister Siv Jensen (Frp).

 

«Utvalget finnet det uheldig at avgiften kan gi konkurransevridninger mellom aktører som produserer noenlunde like varer. Avgiften kan stimulere til økt grensehandel av sjokolade og sukkervarer», skriver utvalget i sin rapport. Også om avgiften på alkoholfrie drikkevarer poengterer utvalget at den først og fremst har en budsjettmessig begrunnelse og etterlyser en avgift med en tydelig helsebegrunnelse.

Det er enighet i utvalget om at avgiften bør erstattes, men medlemmene har delte meninger om når og hvordan det bør skje.