Byggmagasinet på Romerike - Kommersielt innhold

Samarbeid som gir velskrudde løsninger

Aurskog Høland Bygdeservice leier ut kompetanse og utstyr i forbindelse med alt fra sesongvedlikehold til ulike spesialoppdrag. Med sitt velskrudde konsept finner de løsningen på det meste og kan hjelpe de aller fleste – til og med James Bond!

Adresse
Serviceveien 5, 1940 Bjørkelangen

Åpningstider
Mandag – fredag: 08:00 – 16:00


https://www.ahbygdeservice.no/
Tlf: 63 85 65 95
post@ahbygdeservice.no
Følg oss på Facebook!

Aurskog Høland Bygdeservice SA er et samvirkeforetak stiftet i 1997. Foretaket er eid av 45 selvstendig næringsdrivende bestående av alt fra gårdbrukere til andre med solid fagkunnskap og relevant utstyr innenfor ulike fagfelt.

– Grunntanken til Aurskog Høland Bygdeservice er å formidle kompetanse, arbeidskraft og utstyr på vegne av våre eiere, sier daglig leder Hilde Merete Øverby.

Tjenestetilbudet er bredt og omfatter alle typer vedlikehold av bygningsmasser og uteareal. Oppdragsgiverne er alt fra kommuner og bedrifter til borettslag og private boligeiere.

– Vi skal være en naturlig samarbeidspartner for alle uansett årstid, sier Øverby.

De har nylig inngått franchise-avtale med Ramirent, som er en landsdekkende aktør innen utleie av maskiner og utstyr til små og store byggeprosjekter. Som en underavdeling til Ramirents avdeling på Hvam, disponerer nå en enda større utleiepark.

– Utleie av utstyr har alltid vært et av våre hovedområder. For å få større slagkraft og for å kunne møte den økte byggeaktiviteten lokalt, så vi oss om etter en samarbeidspartner i stedet for å investere mer i eget utstyr. Etter møter med flere aktører, var det hos Ramirent vi følte oss mest hjemme, forteller Øverby.

Både i Aurskog Høland generelt og på Bjørkelangen spesielt er det stor byggeaktivitet for tiden. Ambisjonen bak samarbeidet mellom de to aktørene, er at begge skal bli mer synlige lokalt og gjøre det enklere for entreprenører og andre proffaktører å få tilgang til kvalitetsutstyr og i små og store byggeprosjekter.

– En idé som startet veldig forsiktig har blitt til et veldig godt konsept og samarbeid. Ikke bare føler vi oss veldig godt ivaretatt av Ramirent, men vi opplever også at kundene begynner å få opp øynene for hva vi kan bidra med i lokalmiljøet, sier Øverby.

Prosessen startet høsten 2018, og 5.mars i år hadde Aurskog Høland Bygdeservice offisiell åpning som Ramirent-avdeling. Sammen kan de tilby et bredt utvalg av utstyr som kan skreddersys både det lokale næringslivet som helhet og behovet til hver enkelt kunde eller prosjekt.

– Aurskog Høland Bygdeservice representerer veldig mange selvstendig næringsdrivende i nærmiljøet, både våre eiere og andre som vi leier ut til. Større fleksibilitet, bedre tilgjengelighet og mer synlighet kombinert med høy kvalitet har gjort oss til en sterkere aktør, mener Øverby.

Kinner-skruen er markedets mest effektive, kostnadsbesparende og miljøvennlige fundamenteringsmetode. Skruen får du bare hos Aurskog Høland Bygdeservice!

Velskrudd spesialitet

Aurskog Høland Bygdeservice tilbyr ikke bare utleie av utstyr. De er også importør og forhandler av ulike produkter gjennom datterselskapet QPS Trading AS. Produktspekteret omfatter alt fra fugeutstyr og fugemasse til en spesialskrue for fundamentering.

– Vi er Norges eneste godkjente forhandler av Krinner-skruen, og har en eksklusiv avtale med Krinner i Tyskland via Krinner Nordic i Sverige, forteller driftsleder i Aurskog Høland Bygdeservice, Jan Thore Røen.

Jordskruen er spesialtilpasset bygg og anleggsbransjen og er selve prototypen på skruer som fundament. Den er laget av tysk galvanisert kvalitetsstål, CE-merket og BREEM-sertifisert med en livstidsgaranti på 60 år.

– Krinner-skruen er et fullverdig produkt som konkurrerer med betong og støp som fundament til blant annet terrasser, bygg, skilt, støyskjermer, modulbygg og gravstøtter. Med andre ord alle steder du bruker betong kan du bruke skruen, forteller Røen.

Han forteller at er mange fordelene med Krinner-skruen sammenliknet med betong.

– Når du bruker betong, må du ta hensyn til herdetid. Skruen kan skrus rett ned. Når du har montert den, er det bare å begynne byggingen. Den ødelegger heller ikke naturen eller omgivelsene rundt. Dessuten kan den skrus opp og brukes på nytt, sier Røen.

Summen av dette gjør Kinner-skruen til en tidseffektiv, kostnadsbesparende, miljøvennlig og ikke minst fullverdig fundamenteringsmetode. Skruene leveres med ulike lengder etter hva du skal bruke det til – fra 55 cm til 2,1 meter. Den kan også skjøtes slik at den blir 3, 4 eller 5 meter.

Krinner-skruen krever heller ikke stort eller avansert utstyr til montering – i alle fall ikke til terrasser og mindre hagebruk.

– De minste utgavene til for eksempel terrasser kan du montere selv. Skruer til bruk på carporter, påbygg og liknende er det kun entreprenører eller byggmestere som kan montere. Her må vi ofte inn å prosjektere for å få riktig skrue på riktig sted, forteller Røren.

At Krinner-skruen kan redde de fleste prosjekter, kan selveste James Bond skrive under på – i alle fall de som lager filmene hans. Da noen scener fra den nyeste filmen skulle spilles inn i en hytte i et myrlendt terreng i Nittedal i vinter, møtte innspillingsfolkene på problemer.

Løsningen ble fire fundamenteringsskruer av typen Krinner!

– Da vi kom opp fire dager før innspillingsdagen, sto hele hytta på skjeve halvveis nede i myra. Vi skrudde ned fire skjøteskruer på to meter, helt til vi støtte på fjellgrunn på rundt tre og en halv meter. Da fikk vi jekket opp hytta og satt den trygt på skruene. Filminnspillingen kunne gå som planlagt! Det var egentlig ganske sprøtt, humrer driftslederen.

Aurskog Høland Bygdeservice hjelper deg med alle typer sesongvedlikehold uansett årstid. 

Skaper lokale verdier

Krinner-skruen og James Bond-innspillingen er et godt eksempel på at Aurskog Høland Bygdeservice har løsningen for også de litt mer spesielle oppdragene. Målet er å skape verdier for både eiere og kunder.

– Vi ønsker å være en lokal bedrift med innovative løsninger, både når det gjelder arbeidskraft og tjenester. Det skal vi blant annet gjøre ved å utvikle tjenester som næringslivet i vårt distrikt har bruk for, sier Øverby.

Hun forteller at de blant annet har ambisjoner om å satse på mer miljøvennlige produkter.

– I tillegg til den gjenbrukbare Krinner-skruen har vi blant annet også solcellelamper for parker, turstier og parkeringsplasser. Lampene kan også monteres på Krinner-skruen, slik at du slipper graving av strømkabler og fundamentering. Vi jobber også med å fremforhandle frem forhandleravtaler på flere produkter, forteller Øverby.

Det er i det hele tatt lite Aurskog Høland Bygdeservice ikke kan hjelpe kundene sine med – enten det gjelder utleie av utstyr til byggeprosjekter eller ulike former for sesongvedlikehold. De er spesialister på blant annet trefelling og gravearbeider, og tilbyr et bredt spekter av vedlikeholdstjenester både sommer og vinter – fra plenklipping til snørydding.

Som en del av Bygdeservice Norge, er de ett av 46 foretak spredt over hele landet. Det gir de tilgang til ressurser der de eventuelt selv mangler erfaring, maskiner, arbeidskraft eller kompetanse.

– Det er nesten ikke en ting vi ikke kan tilby av tjenester. Med rundt 70 selvstendige næringsdrivende med på laget, har vi stor kapasitet og slagkraft. Vi stiller også med ekstra bemanning i høysesongen. Skulle vi mot formodning ikke kunne hjelpe deg, kjenner vi helt sikkert noen andre som kan, sier Øverby.

Her får du hjelp til det meste!

 • Vaktmestertjenester
 • Vedlikeholdstjenester/snekring
 • Snømåking, strøing, takmåking og istappfjerning
 • Gressklipping, kantklipping og fjerning av løv
 • Transport og avfallshåndtering
 • Renhold av trappeoppganger og korridorer
 • Hovedvask, fasadevask og faste oppdrag
 • Beplantning og anleggsgartnertjenester
 • Trefelling, beskjæring og fjerning av stubber
 • Vedlikehold og ettersyn av tekniske installasjoner
 • Ekstrabemanning innen bygg og anlegg

Aurskog Høland Bygdeservice SA

 • Aurskog Høland Bygdeservice SA er et samvirkeforetak stiftet i 1997. Vi består i dag av 44 eiere, og omsetter årlig for rundt 40 millioner kroner inklusiv våre datterselskaper QPS Trading AS og Quality Products & Services AS.
 • I tillegg til våre ansatte har vi utførere og eiere som består av lokale selvstendige næringsdrivende som utnytter fordelen av samarbeid satt i system. Vi har ordnede arbeidsforhold, velfungerende HMS–system og sentral forsikringsordning.
 • Vi ønsker å kunne tilby våre eieres varierte kompetanse og maskinpark til kommuner, privatpersoner, bedrifter og andre. Vi har fagbrev innenfor en rekke fagfelt, og krydrer fagkompetansen med god fornuft og konkurransedyktige priser.
 • Vi sysselsetter i dag 70 personer, og har et bredt spekter av nye maskiner og kompetanse som står til tjeneste for deg. I tillegg har vi nylig inngått franchise avtale med Ramirent.
 • Vi disponerer derfor redskap og utstyr til de fleste formål. Ta kontakt med oss for en uforpliktende samtale.
 • Vi er en del av Bygdeservice Norge, som i dag teller 46 foretak over hele landet. Vi samarbeider med de andre foretakene der vi mangler erfaring, maskiner, arbeidskraft eller kompetanse.