Det er vel godt kjent at vi har problemer i skolen vår. Vi har noen elever som sliter med utagerende adferd, verbalt og fysisk. Skolene har meldt inn mange avvik, og tro meg det er også mange avvik som ikke blir meldt inn.

Elevene som sliter trenger mer hjelp enn det skolene nå er rustet for. Vi trenger flere lærere i skolen, færre elever pr lærer, slik at det blir lettere for elevene å få den hjelpen de trenger.

I tillegg til å øke lærertettheten ønsker vi i SV å få inn andre yrkesgrupper i skolen, slik som sosionomer, miljøterapeuter og helsesykepleiere. Dette for å få et godt miljø på skolene og for å kunne hjelpe dem som trenger det på en god måte.

Det har vist seg å være vanskelig å finne nok lærere til å jobbe i Lillestrøm kommune, en av grunnene er nok at vi ligger rett ved Oslo hvor betingelsene for lærerne er bedre enn i vår kommune. Vi bør ha samme betingelser i Lillestrøm som i Oslo.

Det er også nødvendig å gjøre forbedring av selve skolebyggene. SV vil prioritere midler til å ruste opp skolebygningene.

Margaret Gundersen, Lillestrøm SV