– Vi har kontroll på pandemien, men det har kommet flere utbrudd med mistanke om omikron. Vi har en forskrift tilknyttet de tilfellene der det er mistanke om varianten, med lengre isolasjon og karantene for husstandsmedlemmer. Jeg er bekymret, og vi ser på ytterligere tiltak regionalt og nasjonalt, sier Kjerkol til VG mandag.

Vurderer tiltak

Bakgrunnen er den stadig økende omikron-smitten i Norge. Torsdag forrige uke innførte regjeringen tiltak i Oslo-regionen. Nå er det påbud om munnbind på offentlige steder dersom det ikke er mulig å overholde meteren, utesteder er pålagt bordservering, samt at det er lagt begrensninger på antall personer på arrangement. Denne uka kan det altså bli strengere.

– Jeg utelukker ikke at det kan komme flere og strengere tiltak til uken. Vi følger det fortløpende og er i tett dialog med fagmyndighetene. Det skal vi kommunisere godt ut hvis det kommer, sier Kjerkol til VG.

Det er foreløpig uklart hvilke nye tiltak vi kan vente oss den kommende uken. Men reiserestriksjoner både innenlands og utenlands vurderes. I dag er det testplikt for vaksinerte og uvaksinerte reisende som kommer inn fra utlandet, samt pålagt karantenehotell for reisende fra Sør-Afrika.

Dette gjelder

Både Storbritannia og Israel har innført et vaksineintervall på tre måneder. I Norge er intervallet foreløpig på seks måneder for de under 65 år, og fem måneder for de over 65. Nå kan intervallet bli vurdert på nytt, ifølge helseministeren.

– Jeg har bedt FHI vurdere intervallet under 65 år også, og det venter vi et snarlig svar på. Vi har et mål om å nå så mange som mulig med en oppfriskningsdose før jul, slik at kommunene kan vaksinere dem over 65 og ned til 45 år. Her venter vi på en faglig vurdering fra FHI, sier Kjerkol.

Dette er tiltakene som gjelder for kommunene på Romerike per nå:

  • Påbud om bruk av munnbind der det ikke er mulig å holde minst én meters avstand i butikker, kjøpesentre, serveringssteder, kollektivtransport, innendørs stasjonsområder og taxi. Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller for de som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind. Det anbefales også å bruke munnbind der det er mye folk og vanskelig å holde avstand, for eksempel når du skal hente jakken din etter et arrangement samtidig med mange andre eller er på vei ut av en fotballstadion.
  • Påbud om at arbeidsplasser der hjemmekontor er mulig uten at det går utover viktige og nødvendige tjenester, skal sørge for at ansatte jobber hjemmefra hele eller deler av uken. Det kan for eksempel gjøres slik at de ansatte jobber hjemmefra halvparten av tiden.
  • Antallsbegrensninger for private arrangementer innendørs på inntil 100 personer på offentlig sted eller i leide/lånte lokaler.
  • Plikt for serveringssteder og arrangører til å registrere gjester for å kunne varsle gjester ved smitteeksponering.
  • Krav om bordservering av alkohol for serveringssteder og arrangementer som har skjenkebevilling.
  • Krav om at alle gjestene har sitteplasser på serveringssteder som har skjenkebevilling.
  • Antallsbegrensninger for innendørs arrangementer uten faste tilviste plasser med inntil 600 (i kohorter på 200).