Utdanningsdirektoratet åpner for at digital eksamen skal kunne skrives ut på papir i tilfelle lignende hendelser som dataproblemene mandag skulle skje igjen.

– For å trygge at hendelsen ikke skjer igjen, og for at sektor fortsatt skal ha tillit til systemene og en digital eksamen, mener vi derfor at det er nødvendig å gjeninnføre trykk og distribusjon av eksamener som et risikoreduserende tiltak for kommende eksamensperiode, skriver Utdanningsdirektoratet i en orientering til Kunnskapsdepartementet.

Mandag oppsto det kaos flere steder på grunn av dataproblemer med skriftlig eksamen.