Gå til sidens hovedinnhold

Fraværsgrense er alt å frykte

Artikkelen er over 4 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

AUF er imot fraværsgrense, fordi vi mener mennesker ikke er roboter.

I RB 9. juli priser Gaute Kandal Hoel, Akershus Unge Høyre, regjeringens nye forslag til fraværsgrense som intet å frykte. Hoel kaller grensa rettferdig og positiv. Vi er rykende uenig.

Fraværsgrensa påståes å være økt fra 10 til 15 prosent, før du mister karakteren. Problemet er at 15 prosent ikke gjelder alle. Grensa regjeringen serverer, med jublende Unge Høyre diltende etter, er samme 10-prosenten for alle. Alt fravær som ikke kan grunngis på papir teller til du når 10 prosent i et fag. Kun fra da av kan rektor utvise skjønn for elevene som trenger det mest, opp til 15 prosent.

Dette gir rektor mye ekstraarbeid, hen skal kun gi mer rom for fravær til noen. En høyst urettferdig ordning, der én kan ryke ut etter 10 posent fordi hen har psykiske problemer ingen ser, mens klassekameraten får fortsette i fem prosent til fordi hen kan vise fysiske tegn på smertene.

Hoel skriver at den nye grensa vil kreve at «læreren har ansvaret for å ta kontakt med eleven når fraværet nærmer seg 15 prosent». Hvilken lærer ser på fraværsloggen at en elev er borte i 12-14 prosent uten å kontakte eleven? Et nytt stikk fra høyresiden mot dyktige lærere. Det er en viktig del av lærerjobben å følge med på elevene og ta tak når noe ser «komplisert» ut. Er det er så viktig å forskriftsfeste kontaktkravet, kunne man laget en forskrift om lærernes håndtering av elever med høyt fravær, ikke sette en skarp grense i den tro at lærere ikke bryr seg før eleven snuser på et visst prosenttall.

Man kan også i dag miste karakteren i et fag på høyt fravær. Forskjellen er at før har manglende karaktergrunnlag vært lærerens vurdering. Fra neste skoleår overstyrer departementet lærerne og sier at «selv om eleven har besvart nok vurderinger til å skape et vurderingsgrunnlag skal ikke du sette karakter. Vi vet alltid best».

Det påpekes at om en senere oppdager at psykiske lidelser har holdt en elev borte, kan fraværet strykes, så eleven kan fortsette selv etter faretruende høyt eller for mye fravær. Fint. Problemet er at eleven må igjennom en ganske hard tid først: Egne problemer på skuldrene oppå frykten for å kastes ut av skolen om ikke lenge». Har eleven overtrådt grensene er sjansen stor for at hen alt har droppet ut, for vitnemålet så uansett ut til å være tapt.

AUF er imot fraværsgrense, fordi vi mener mennesker ikke er roboter. Det fins ikke ett fasitsvar, men ulike løsninger tilpasset eleven. I stedet for å se blindt på ulike grunner til fravær, er det viktig å spørre: Hvorfor har eleven høyt fravær? Motivasjon? Forholdet til andre elever, lærere eller foresatte? Sliter eleven med noe hen ikke klarer å sette ord på?

Vår jobb er alltid å gjøre skolen til et sted for alle. Ikke bare de sterkeste. Derfor skal vi kjempe mot forslaget som om det var svaret på fraværet i videregående.

 

Kommentarer til denne saken