I den nye barnehagen har det vært liv og røre helt siden i august i fjor, mens den første av de 30 omsorgsboligene ble tatt i bruk 1. april i år.

Første beboer var Ruth Letvik, som tidligere bodde på Dovre bo- og omsorgssenter på Fjellhamar.

Hun er strålende fornøyd med sitt nye hjem, ikke minst den flunkende nye leiligheten på 52 kvadratmeter.

– Det kan ikke bli bedre! Jeg trives veldig godt, og selv om jeg var helt alene her i starten, følte jeg meg trygg fra første stund, smiler den spreke 92-åringen som fyller 93 i juli.

Koselig med unger

Etter hvert har ytterligere fem beboere kommet på plass, hvorav én som tidligere har bodd på sykehjem.

Sist ankomne beboer er Knut Kirkerud (79), som flyttet hit fra Rolvsrudhjemmet 1. mai.

– Jeg er veldig godt fornøyd med leiligheten. Det er lyst og fint og alt på ett sted, slår han fast.

Fakta

  • Komunestyret vedtok sommeren 2018 å bygge en 6-avdelings barnehage med pass til 117 barn kombinert med 30 omsorgsboliger i Løkenåsveien 45, mellom Lørenskog sykehjem og Bøndernes Hus.
  • Prosjektet fikk navnet «Samklang».
  • Bruttoareal: 5.070 kvadratmeter.
  • Kostnadsramme: 251 millioner kroner.
  • Barnehagen ble tatt i bruk i august 2019, og første beboer i omsorgsboligene flyttet inn 1. april 2020.
  • Samhandling mellom omsorgsboligene og barnehagen skal gi økt aktivitet og liv i bygget. Et stort aktivitetsrom ved siden av barnehagens allrom åpner for sambruk av areal.
  • Bygget er oppført i massivtre med fasadekledning i kjerneved. Det er Lørenskogs fremste signalbygg innen energi og miljø, og et av de mest energi- og miljøvennlige byggene i Norge. Solceller på taket skal gi lavt CO2-fotavtrykk og sikre produksjon av nok energi til eget forbruk og vel så det, derav betegnelsen plusshus.

Ruth Letvik har egen, åpen scooter i laderommet ved inngangen i første etasje, slik at hun kommer seg ut når hun føler for det.

– Jeg gleder meg til det kommer flere beboere, så det blir et sosialt fellesskap. Og så koser jeg meg med å sitte ute på verandaen. Den er på 10 kvadratmeter, så det er god plass. Og det er koselig å sitte og se på ungene i barnehagen. Det gjør at det er litt liv rundt her, sier hun.


– Ja, det er en fordel. De er reine, vekkerklokka, de barnehageungene! konstaterer Knut Kirkerud.

Han legger til med et glis:

– Det eneste jeg savner her, er en bar!

Fullt i løpet av høsten

Bar blir det neppe i bygget, men flere beboere blir det fortløpende.

– Planen er at alle de 30 leilighetene skal være fylt opp i løpet av august eller september, og vi er i full gang med å kartlegge behov hos 20-25 brukere som kan være aktuelle, sier Eirik Leren, assisterende kommunaldirektør i helse-, omsorgs- og mestringstjenesten i Lørenskog kommune.

Kulturvert Live Paulsrud gleder seg til flere er på plass, og er spent på hva slags aktivitetstilbud beboerne ønsker.

– Vi har masse ideer og skal tilrettelegge for en tilværelse med fokus på aktivitet og glede, ikke minst i samarbeid med barnehagen. Men det er de som bor her som skal være med og bestemme hva som skal skje, sier hun.

Inne i leilighetene er alt tilrettelagt for at beboerne i største mulig grad skal klare seg selv.

– Det er hev- og senkbenker både på kjøkkenet og badet, varme i dosetet og egen spyl- og tørkfunksjon, bod med vaskemaskin og opplegg for det siste innen velferdsteknologi, oppsummerer Eirik Leren og viser fram en av leilighetene.

Selv om de fleste beboerne har hjemmetjenester i en eller annen form, skal fokuset være på mestring og livsglede framfor sykdom, understreker han.

Kommunen håper dessuten at bygget, gjennom aktivitetene, skal bli et samlingssted også for andre i kommunen.

Sang for beboerne

Et stort fellesrom i første etasje skal gi muligheter for både arrangementer av ulikt omfang og sambruk med barnehagen, og også en stor, felles takterrasse gir stor muligheter for aktivitet og samvær.

Da Romerikes Blad var på besøk, vartet førskolebarna i barnehagen opp med sang for beboerne.

– Vi ønsker å spre glede og håper på en fin gjensidighet med beboerne etter hvert. Som du ser, har vi gule t-skorter med påskriften «Livsglede for eldre». Vi har opptrådt for beboerne én gang – da sto vi slik at vi dannet ordet «Velkommen» og sang for dem. Så dette er vårt andre oppdrag, forteller styrer Elin Alseth i barnehagen.

Etter å ha framført to sanger, begynte barna å diskutere hva de kunne bruke den store takterrassen til. Forslag om blomster og ugress ble raskt forlatt til fordel for et ønsket om dyr. Noen kaniner, kanskje. Eller geiter. Noen foreslo løve eller giraff – mens ungene selv vendte tommelen ned for elefant.

– Det blir for tungt! var de enige om.

Eirik Leren tok imot innspillene med åpne ører.

– Vi skal se hva vi kan få til, men jeg kan nok ikke love å innfri alt! slår han fast.