Det største skillet i samfunnet går mellom de som har og ikke har jobb. Nå må samfunnet stille opp slik at færre unge faller utenfor arbeidslivet.

Norske elver har historisk gode skoleresultater. Likevel ser ikke fremtiden så lys ut for dagens unge som den burde. For til tross for gode skoleresultater er det fremdeles alt for mange elever som fullfører videregående skole med store kunnskapshull på grunn av digital undervisning og karantene.

På toppen av kunnskapshullene har koronapandemien økt antallet unge som oppgir at de sliter psykisk. Skoleelever melder mer om depresjon og angst, og flere sliter også med spiseforstyrrelser.

Nå risikerer vi at problemene som har oppstått i koronakrisen også fører til en frafallskrise for unge og at enda flere ender opp utenfor arbeidslivet.

Unge uføre

Allerede før pandemien ble det slått alarm om unge uføre. Antallet unge som mottok uføretrygd vokste med 5000 fra 2015 til 2018, og gutter er overrepresentert i statistikken. Dette er unge mennesker som både vil og kan bidra til samfunnet, men som ikke får muligheten.

Å ha en jobb å gå til betyr mer enn lønn. Arbeid og livskvalitet henger nært sammen. Arbeid skaper fellesskap, deltakelse, inkludering og mestring. Mange som står utenfor arbeidslivet drømmer om å få bidra, bare de får sjansen. Den muligheten vil vi at de skal ha.

Derfor handler ikke forskjellen mellom de som er i jobb og de som er utenfor jobb bare om penger. Utenforskap øker risikoen for større sosiale forskjeller, hindrer integrering og gir færre skatteinntekter som kan finansiere velferdssamfunnet vårt.

Sommerjobber i kommunen

Dersom koronakrisen ikke skal bli til en frafallskrise, må kommunen, arbeidslivet og storsamfunnet ta ekstra ansvar for å gi unge en mulighet i arbeidslivet. Denne sommeren er det viktigere enn noen gang at kommunen oppretter sommerjobber for unge. I tillegg vil Høyre og Unge Høyre ha flere insentiver for bedriftene til å ansette unge. Elevene som trenger hjelp med psyken må inn på et hurtigspor for lavterskel psykisk helsehjelp for unge. Ved å gi flere elever mulighet til å delta på sommerskole, gir vi dem også mulighet til å tette kunnskapshullene.

Det skal være lov å lykkes. Derfor må vi legge til rette for at flere unge får tettet kunnskapshullene, hjelp med psyken og plass i arbeidslivet.

Håkon Snortheim, 1. nestleder i Unge Høyre og kommunestyrerepresentant for Høyre i Nannestad