Ungdomsgjeng yppet til bråk: – Jeg var en kombinasjon av redd og fly forbannet

Da Kjetil Christensen og samboeren sa nei til å bomme bort røyk, skal de ha opplevd å bli spyttet på av en ungdomsgjeng på over 15 gutter. Ungdommer skal også stå bak trusler, krenkelser av restaurantgjester, og mulig eggkasting på hus i løpet av helgen.