– Myndighetene må ta ledelsen i kampen mot den økende strømmen av falsk, hatsk og misvisende informasjon som truer med å forverre den fra før alvorlige situasjonen som pandemien har skapt, mener UNDP.

Sosiale medier og useriøse nyhetskilder bidrar til frykt, stigmatisering, diskriminering og forvirring, mener FNs utviklingsfond.

– Tsunamien av falske kurer, forklaringer, konspirasjonsteorier og falske nyheter som har oversvømt medier generelt og nettplattformer spesielt, har skapt et kaotisk informasjonsmiljø, sier UNDPs leder Achim Steiner.

– Det undergraver ikke bare folkehelsetiltakenes effektivitet, men fører også til vold og diskriminering, forvirring, frykt og utvilsomt også samfunnsskader på lang sikt, sier han.

Styrker sin egen agenda

Steiner understreker viktigheten av å forankre innsatsen mot koronaviruset og omtalen av denne i vitenskap, fakta, menneskerettigheter og solidaritet.

– Mange aktører har et ansvar for å motvirke feilinformasjon, vi vil ikke oppnå reell fremgang uten at myndighetene tar ledelsen, mener UNDP-sjefen.

– Utfordringen i dag er at verktøy og taktikker for å spre feilinformasjon og desinformasjon bokstavelig talt bare er et tastetrykk unna for alle som ønsker å bruke covid-19-krisen til å styrke sin egen agenda, inkludert offentlige etater, sier Steiner.

Upålitelige kilder og avsendere

Forskere ved Bruno Kessler Foundation har analysert 112 millioner innlegg om pandemien i sosiale medier og fant at 40 prosent av dem henviste til upålitelige kilder.

178 millioner Twitter-meldinger er også analysert og nesten 42 prosent av dem kom fra såkalte bots, automatiserte applikasjoner.

Reuters Institute har også gransket koronainformasjon som spres i sosiale medier og fant at rundt en tredel av brukerne som ble undersøkt, hadde delt falsk eller villedende informasjon om viruset.

Bistår land

UNDP bistår nå institusjoner, medier og samfunnsaktører i flere land med å hindre spredning av desinformasjon, og FN-organisasjonen støtter også arbeidet med å spre riktig informasjon, blant annet i sosiale medier.

I Libanon samarbeider UNDP med informasjonsdepartementet, Verdens helseorganisasjon (WHO) og FNs barnefond (Unicef) om en nasjonal kampanje for å motvirke spredning av feilinformasjon om viruset.

I Somalia bidrar UNDP til en nasjonal kampanje som gir råd om alt fra håndhygiene til trygge begravelser og samarbeider også med landets største teleoperatør om å sende meldinger med informasjon til millioner av mobiltelefoner.

I det vestafrikanske landet Guinea-Bissau har UNDP i samarbeid med helsedepartementet støttet utviklingen av en nettside for faktasjekk, som både journalister, leger og økonomer bidrar til.

Sår splittelse

– Regjeringer har lite å tjene på å skjule informasjon, undertrykke meninger eller så splittelse rundt covid-19, sier Malin Herwig, fungerende direktør ved UNDPs Oslo Governance Centre.

– I den nærmeste fremtid vil det føre til overbelastning av helsesystem og sinte og forvirrede borgere, mener hun.

– På lang sikt vil det tære på demokratiske verdier og prinsipper, menneskerettigheter og sosial samhørighet, sier Herwig.

(©NTB)