Ifølge undersøkelsen Norsk koronamonitor fra Opinion oppga 9 prosent av befolkningen at de har et høyere alkoholkonsum enn før pandemien.

25 prosent har et lavere konsum, mens 65 prosent sier at konsumet er uendret.

– Gjennom hele pandemien er det flere som har redusert enn økt alkoholbruk, men det er spesielt i år at forskjellene er ekstra tydelige, sier seniorrådgiver Nora Clausen i Opinion.

Flertallet blant dem som oppgir at alkoholkonsumet er endret i pandemien, anser endringene som ubetydelige. Likevel sier mer enn dobbelt så mange med et høyere alkoholkonsum, at endringen er betydelig (35 prosent), sammenlignet med de med lavere konsum (15 prosent).

Ifølge undersøkelsen er det de under 30 som over tid har hatt størst nedgang i konsum.

(©NTB)