– Kripos har mottatt et våpen for analyse fra Gjenopptakelseskommisjonen. Våpengruppa på Kripos har startet analyse av våpenet, opplyser fungerende kommunikasjonssjef Axel Wilhelm Due i Kripos til NTB.

Det er privatetterforsker Tore Sandberg, som jobber på oppdrag for drapsdømte Per og Veronica Orderud, som har levert våpenet inn til Gjenopptakelseskommisjonen. Revolveren er av typen Colt Police Special kaliber .38, samme modell som kan ha blitt brukt under trippeldrapene. Kripos undersøker nå om det kan være drapsvåpenet.

På Orderud gård ble det funnet tre prosjektiler av kaliber .38. Sandberg har begjært at disse prosjektilene skal sammenlignes med prosjektiler fra revolveren.

– Når analysearbeidet er avsluttet, vil Kripos levere en rapport til Gjenopptakelseskommisjonen, opplyser Due.

Han forteller at Kripos mottok våpenet fra kommisjonen 20. desember.

Ubesvart spørsmål

I 2002 ble Per og Veronica Orderud dømt til 21 års fengsel i Eidsivating lagmannsrett for trippeldrapene på Orderud gård i 1999. Kristin Kirkemo og Lars Grønnerød ble dømt til henholdsvis 16 og 18 års fengsel.

Retten la til grunn at ett av de mulige drapsvåpnene var en revolver av samme type som Sandberg nå har levert inn. Sandberg har fortalt at han fikk overlevert revolveren fra en person i Holmestrand-området i november.

Hvor det ble av de to våpnene som ble brukt til å drepe Anne Orderud Paust, Kristian Orderud og Marie Orderud, har vært et av de store ubesvarte spørsmålene i saken.

Avventende

Under rettssaken forklarte nå avdøde Lars Grønnerød at han hadde solgt revolveren av kaliber .38 til Per Orderud, noe Orderud har nektet for. At denne revolveren ble benyttet under drapene, er blitt dokumentert gjennom prosjektiler politiet fant på steder der Grønnerød sa han hadde prøveskutt, men selve våpenet er altså ikke blitt funnet.

Steinar Wiik Sørvik, som var Grønnerøds forsvarer i saken, sier han stiller seg avventende til det nye funnet.

– Jeg skal ikke utelukke noe, men det har kommet så mye nytt i Orderud-saken gjennom 20 år. Det meste er bare påstander som har kokt bort i kålen. Jeg avventer til det kommer svar på de tekniske undersøkelsene av om dette er revolveren som ble brukt, sier han til NTB.

Han påpeker at metodene til Kripos vil gi svært sikre svar på om dette er drapsvåpenet eller ikke.

– Hvis det viser seg å være våpenet, kan det være interessant å undersøke hvordan og hvorfor det havnet hos personen som leverte det til Sandberg, men det er for tidlig å si hvilken betydning dette eventuelt har for saken, sier Wiik Sørvik.

(©NTB)