– Våpenamnestiet er en svært god anledning for den enkelte til å levere inn våpen og på den måten bidra til å forebygge kriminalitet og ulykker med skytevåpen. Våpen kan havne i feil hender, for eksempel i kriminelle miljøer, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) i en pressemelding.

Det er som regel våpen fra andre verdenskrig, arvevåpen eller våpen fra dødsbo som blir levert inn. Dette kan være tidligere uregistrerte våpen eller registrerte våpen fra dødsbo.

Regjeringen opplyser at når våpenet er innlevert kan man søke om å få erverve det lovlig, få tillatelse til å selge det, eller få deaktivert våpenet slik at det blir ubrukbart og kan beholdes.

Dersom våpen leveres for destruksjon, kan dette gjøres anonymt.

Amnestiet gjelder også for ammunisjon, sprengstoff, granater og for ulovlige våpen som ikke er skytevåpen, som for eksempel elektrosjokkvåpen, ulovlige kniver og tåregasser.

Forrige gang det var innført våpenamnesti (2017) ble det innlevert over 88.000 skytevåpen, nesten 7 tonn sprengstoff og 30 granater.

Det var våpenamnesti også i 2008 og 2003/04. Da ble det levert inn henholdsvis 13.600 og 35.700 våpen.