– Overskriften deres må være «sto opp fra de døde» hvis dette går bra

Ullensaker-ordfører Tom Staahle vet godt at ordførervervet kan ryke i kveld.