Disse skal styre Ullensaker kommune de neste fire årene

15.oktober settes det nye kommunestyret og de forskjellige politiske utvalgene. Her er oversikten.