Første del av kommunestyremøtet i Ullensaker tirsdag var et fellesmøte med barn og unges kommunestyre (BUK).

På agendaen sto blant annet en revidering av kommunens manifest mot mobbing, og elever fra samtlige 16 skoler bidro med presentasjoner av hvordan deres skole jobber for å fremme et godt og trygt læringsmiljø, samt forslag til antimobbetiltak de mener bør gjelde for hele Ullensaker-skolen.

Nok synlige voksne

Det var tydelig at elevene imponerte de mer garvede kollegene i det ordinære kommunestyret med sine vurderinger og innspill til hvordan mobbing kan bekjempes i Ullensaker.

Thea Torsvik og Constanse Hedenstad fra Skogmo skole fortalte om hvordan de har aktiviteter på tvers av klassetrinn, ordninger med læringspartner og aktivitetsledere, kantine og årlig besøk av Barnevakten.

– Det er viktig med nok synlige voksne, slik at alle skal føle seg trygge i friminuttene, sa de to elevene blant annet.

Les også: – Kommunens ansvar

Digital hverdag

Ikke minst bidro elevene fra BUK til å løfte mobbeproblematikken over i sin egen, digitale hverdag – noe forslaget fra Nordby skole til nytt slagord for manifest mot mobbing i perioden 2017-2020 understreket:

«Har du ikke noe fint å si, ikke si det via teknologi!»

Dette innspillet går nå videre til endelig vurdering i hovedutvalg for skole og barnehage sammen med følgende innspill fra henholdsvis Jessheim skole og Bakke skole:

«Ingen kan hjelpe alle – men alle kan hjelpe én!» og «Mobbing er et sår som svir i mange år.»

Forslag til tiltak

Dette er de høyest prioriterte tiltakene mot mobbing fra skolene i Ullensaker (U står for ungdomsskole):

 • Algarheim: Aktivitetsdager.
 • Allergot (U): Miljøgruppe på skolen som jobber med skolemiljø.
 • Bakke: Klassemøter én gang i uka med tema læringsmiljø.
 • Borgen: Aktivitetsdager/turneringer på tvers av trinn.
 • Døli: Aktivitetsdager med elevene inndelt i grupper på tvers av trinn.
 • Gystadmarka: Trivselsledere.
 • Gystadmarka (U): Trivselstiltak og aktiviteter i friminuttet.
 • Hoppensprett: Variasjon i læringsmetodene.
 • Hovin: Leksefri én dag i uka.
 • Jessheim: Trivselslederprogrammet.
 • Mogreina: Tiltak som setter forkus på gode relasjoner.
 • Nordby (U): Kantine.
 • Nordkisa: Innføre et «konfliktråd/mobberåd».
 • Skogmo: Aktivitetsleder/trivselsleder.
 • Vesong (U): Aktiviteter i friminuttene.
 • Åreppen: Aktivitetsdag med elevene inndelt i grupper på tvers av trinn.