Eyvind vil hente inn 100 millioner kroner ekstra

NÆRINGSSKATT: - Coop bør betale skatt til Ullensaker kommune på sitt store sentrallager i Gardermoen Næringspark, synes Eyvind Jørgensen Schumacher, Arbeiderpartiets ordførerkandidat.

NÆRINGSSKATT: - Coop bør betale skatt til Ullensaker kommune på sitt store sentrallager i Gardermoen Næringspark, synes Eyvind Jørgensen Schumacher, Arbeiderpartiets ordførerkandidat. Foto:

Ullensaker faller som en stein på Kommunebarometeret. - Nå må vi styrke økonomien, ved å innføre næringsskatt. Det kan gi oss nesten 100 millioner kroner ekstra i året, sier Eyvind J. Schumacher, Aps ordførerkandidat.

DEL

Eyvind Jørgensen Schumacher og Ullensaker Arbeiderparti slår alarm midt i ferietiden, etter at Kommunal Rapports barometer viser at Ullensaker kommune faller som en stein på den prestisjetunge, årlige rangeringen kalt «Kommunebarometeret».

– Resultatene for Ullensaker er direkte nedslående. Vi kommer på 320. plass når en tar høyde for kommunens økonomiske forutsetninger. Måles det faktiske velferdstilbudet er vi helt nede på 389. plass.

Falt 213 plasser

I løpet av inneværende valgperiode har Ullensaker falt hele 213 plasser.

– Det eneste vi scorer bra på er vann- og avløp kostnadsnivået, men det er jo det lave kostnadsnivået som fører til at kommunen gjør det så dårlig på rangeringen av velferdstjenestene. I 2018 var for øvrig kommunens utgifter for første gang høyere enn inntektene.

Aps ordførerkandidat synes det er skremmende  at posisjonspartiene med Frp i spissen til stadighet bare har bagatellisert Ullensakers dårlige resultater.

– Jeg ber innbyggerne og velgerne merke seg at det ikke er Ap som står bak undersøkelsen og rangeringen, men altså en objektiv faglig part.

"Næringsskatt"

– Hva vil Ap gjøre hvis det blir rødgrønn seier i september?

– Først og fremst vil vi innføre næringsskatt, på eiendom, på samme måte som Lørenskog. Det kan gi oss nesten 100 millioner kroner ekstra i året. Tenk så mange lærere og helsearbeidere vi kan ansette for disse pengene.

– Men det vil svekke næringslivet?

– Næringslivet går i hovedsak svært godt, og det er kun snakk om 0,5 promille av likningsverdien. Det vil likevel gi oss betydelige beløp fra aktører som Oslo Lufthavn, Coop og alle hotellbedriftene, for å nevne de største.

– Hva med eiendomsskatt?

– Nei, Ap vil ikke innføre eiendomsskatt på private boliger. Det kan jeg garantere. For mange har det vært kostbart å etablere og bosette seg i Ullensaker, og derfor mener vi at det ikke er riktig å innføre eiendomsskatt nå.

Skole og omsorg

Kommunebarometeret viser at økonomien til Ullensaker kommune er blant de svakeste i landet (405. plass), og også innen barnehage (384. plass) og helse (389. plass) gjør Ullensaker det spesielt dårlig.

– Hvilke oppgaver vil Ap prioritere høyest?

– Ullensaker er i sterk vekst og har et stort potensial for positiv utvikling i tjenestetilbudet. Skal vi lykkes, så må vi prioritere det viktigste, nemlig barn og eldre, det vil si skole og omsorg.

Schumacher mener tiden er overmoden for et politisk skifte, etter 20 år med blått styre.

– Vi bruker mindre både på skole og omsorg enn kommuner det er naturlig å sammenlikne seg med. Det gir negative utslag. To eksempler er mistrivsel i skolen og altfor tøffe prioriteringer i demensomsorgen.

Gode tjenester

Ordfører Tom Staahle (Frp) framholder at Kommunebarometeret ikke måler kvalitet eller tilfredshet med tjenestene.

– Hvor mye en kommune benytter henger sammen med hvor mye inntekter man har. Ullensaker har 130 millioner kroner mindre i frie inntekter enn kommuner vi kan sammenliknes med.

– Men en 320. plass må bekymre deg som ordfører?

– Jeg er stolt over at Ullensaker leverer gode tjenester preget av kvalitet. Vi leverer også tjenester vi ikke er lovpålagt å gi fordi det er fornuftig i et forebyggende perspektiv.

– Hva vil dere gjøre for å komme bedre ut de neste årene?

– Kvalitet måles ikke alltid i kroner, men gjennom gode medarbeidere som vil levere kvalitet. Vi skal ha sterkt fokus på å levere de rette tjenestene, til rett tid og til en fornuftig kostnad.

– Hva synes du om å innføre næringsskatt?

– Vi er som før motstandere av eiendomsskatt, både på næring og private boliger.

Fakta

Her er noen av Ullensakers plasseringer innenfor viktige områder:

                                  2016      2019

Barnehage                  182            384

Skole                          245            276

Eldre                            84            230

Helse                          208           389

Økonomi                     107           320

Kilde: Kommunebarometeret (KR)

Fakta

Kommunal Rapports Kommunebarometer er basert på 152 offentlige nøkkeltall fordelt på 12 forskjellige sektorer.

Tallene er hovedsakelig hentet fra Statistisk sentralbyrås Kostra-database.

Grunnskolen og pleie- og omsorg vektes høyest, med 20 prosent hver.

Økonomi, barnevern og barnehage vektes med 10 prosent hver.

Skedsmo, Rælingen, Gjerdrum og Nittedal gjør det best av våre kommuner i 2019.

Hurdal, Ullensaker, Nes og Eidsvoll gjør det dårligst på Romerike.   

Artikkeltags