Lars Dahl Berge er medlem av komité for finans, administrasjon og klima i Viken fylkeskommune for Høyre. Under overskriften «Senterpartiet latterliggjør de ansatte» latterliggjør Lars Dahl Berge Viken Senterparti i Romerikes Blad (25.1.22). Årsaken er at Senterpartiet vil oppløse Viken fylkeskommune og gjenopprette Østfold, Akershus og Buskerud fylker, noe han som trofast høyremann er i mot.

Jeg skal ikke forsvare Viken Senterparti. Dét klarer de mer enn godt nok sjøl, om de syns det er bryet verdt. Men leserinnlegget til Berge er dessverre et eksempel på en ukultur vi dessverre har alt for mye av i politikken: Politikere som fleiper med meningsmotstandere i stedet for å komme med saklig meningsutveksling. Og som framfører påstander om det andre mener og gjør, uten sitat eller andre belegg for det de sier.

Noen eksempel: «Senterpartiet bekrefter ønsket om å ødelegge det Viken nå har bygd opp.». Og, om Brita Skallerud (Sp): «Hun ligner på finansminister Trygve Slagsvold Vedum i fraværet av et ærlig svar på mitt spørsmål. Hvilke innbyggere i Viken vil få det bedre?» Og, igjen om Brita Skallerud: «Hun lirer av seg ideologiske selvfølgeligheter fremfor seriøse svar på mine spørsmål og bekymringer. I sitt forsøk på å sette et likhetstegn mellom bærekraft og penger, gjør Skallerud bare narr av våre egne ansatte. De som har lagt et solid faktagrunnlag på bordet. De som hver dag leverer gode og bærekraftige tjenester til innbyggerne i Viken. I tillegg bløffer hun om kostnadsrammen for regionreformen.» Og: I Senterpartiet «går de heller til sengs med FrP i populismerusen over å dele opp Viken.»

Ja vel, Lars Dahl Berge, kom med konkrete sitat eller andre belegg for det du sier her! Uten det er det du sier, bare fjås. Og, mener du helt alvorlig at det på det nåværende tidspunktet i det hele er mulig å svare på spørsmålet ditt om hvem som får det bedre under en skilsmisse? Eller er det også en måte å latterliggjøre meningsmotstandere på?

Lars Dahl Berge skriver: «Vi får mindre demokrati med Senterpartiets styring av Viken.» Å ja, og det skriver en mann som tilhører det mest demokratifiendtlige partiet i Norge. De store «reformene» som Solberg-regjeringa tvangsgjennomførte, er eklatante eksempel på dette: «Postreformen». «politireformen» og de andre – og altså det å så sammen fylker til større enheter med tvang. Alt sammen for å fjerne de som styrer i samfunnet – den gangen Høyre-regjeringa – fra «vanlige folk», fra deg og meg.

Senterpartiet latterliggjør ikke de ansatte, verken i Viken eller andre plasser. Og jeg skulle ønske at Lars Dahl Berge og alle de andre som bruker latterliggjøring som et våpen i den politiske debatten, avstår fra dette i framtida.