Uforståelig retningsvalg

Av
DEL

Leserinnlegg 

Vi er enige med Bjørn Arne Tronier, som på julaften skriver at Høyre hadde det beste budsjettforslaget. Derfor var det også en skuffelse at budsjettforslaget kun fikk Høyre sine stemmer.

Det ble raskt klart i møtet at ingen av budsjettforslagene ville få et flertall, da alle partiene stemte for sitt eget forslag først. Generaltabben til Høyres gruppeledelse var at de åpenbart ikke hadde snakket med noen andre enn seg selv, som umuliggjorde en samling på borgerlig side. Det hadde de andre partiene gjort, og dermed ble det Frps forslag som fikk flest stemmer når man skulle telle opp til slutt. At de rød-grønne hadde et bedre og mer helhetlig budsjettforslag enn Frp klarer vi ikke helt å forstå. Det fikk vi heller ingen forklaring på da Høyres gruppe ble bedt om å stemme for dette alternativet i stedet for det borgerlige budsjettalternativet til Frp.

Frp sitt budsjettforslag lå vesentlig tettere opp til Høyre sitt forslag på de store postene. Dette gjelder først og fremst effektivisering av drift og fjerning av eiendomsskatt som er et retningsvalg for de borgerlige partiene.

Deretter var det også samsvar på de største postene der vi ønsket å bruke mer penger, enn det Kommunedirektøren foreslo, innenfor Helse og Mestring (aktivitører på institusjoner, utvidet kveldstilbud på aktivitetssenter og frisklivssentral), Oppvekst (styrking av helsetilbud på skoler) og Kultur (svømmeanlegg Strømmen, aktivitetskort).

Så var det selvsagt flere mindre poster som ikke samsvarte helt, noe som er naturlig når partiene ikke har pratet sammen, men vi var i det minste enige om de fleste store postene og i hvilken retning vi ønsker å ta Lillestrøm kommune. Og det er en helt annen retning enn det de rød-grønne styrer etter. Uavhengig alle disse åpenbare likhetene bør det sitte i ryggmargen til en gruppeleder fra Høyre, i opposisjon, å se til borgerlig side, og med det stemme mot et sosialistisk budsjett. I stedet velger Høyre i Lillestrøm å stemme sammen med Rødt og de andre sosialistene i posisjon. Det er uforståelig.

Derfor var det heller ikke aktuelt for oss, som daværende Høyre-representanter, å stemme for det rød-grønne budsjettforslaget. Vi valgte å stemme for det borgerlige alternativet som altså samsvarte godt med Høyre sitt budsjett, på de viktigste områdene, og som også samsvarer godt med Høyres partiprogram på de fleste områdene.

Trude Langtangen Rekdal og Tor-Arne Lie Jensen, uavhengige representanter (1. og 2. vara), Lillestrøm kommune

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken