Dagbladet skrev i januar om skjulte pengeoverføringer fra land i Midt-Østen til private bankkontoer i Norge. Til sammen ble det overført nærmere to milliarder kroner av privatpersoner fra 2015 til våren 2020 fra Saudi-Arabia, Qatar, Iran, Kuwait og Emiratene.

Christian Tybring-Gjedde (Frp), som sitter i utenrikskomiteen på Stortinget, vil ha forbud mot penger fra autoritære stater, melder avisen.

I et skriftlig spørsmål til barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) spør Tybring-Gjedde hva regjeringen gjør for å kontrollere pengeoverføringer fra autoritære stater til trossamfunn i Norge.

Han viser til den nye trosloven som ble behandlet av Stortinget i april: «Her ble det vedtatt at norske trossamfunn som tar imot finansiering fra «land uten trosfrihet» kan miste statsstøtten».

Ropstad presiserer i sitt svar at Stortinget tilføyde at «tros- eller livssynssamfunn som tar imot bidrag fra stater som ikke respekterer retten til tros- og livssynsfrihet, kan nektes tilskudd».

Han skriver videre at en slik bestemmelse ble foreslått da en ny lov om tros- og livssynssamfunn var på høring i 2017, men at det ikke fullt ut ble utredet. «Det ble i høringen pekt på at et forbud mot uønsket utenlandsfinansiering vil være svært vanskelig å avgrense rettslig og å håndheve i praksis», skriver Ropstad.

(©NTB)