Kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen opplyser i en pressemelding om at han er informert om dette av Kulturdepartementet.

– Det har lenge vært bred enighet om at NRK trenger en mer fremtidsrettet og forutsigbar finansieringsmodell. Samtidig får dette konsekvenser for NRKs lisensavdeling. Det er selvfølgelig en tung beskjed å få for våre medarbeidere ved lisensavdelingen. Dette er folk som gjennom mange år har gjort en viktig og god jobb for NRK, sier kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen.

Regjeringen legger samtidig fram planer om å etablere 70 nye arbeidsplasser i Mo i Rana tilknyttet Nasjonalbiblioteket.

 

Presenteres fredag

Høyre, Frp, Venstre og KrF ønsker å fjerne dagens lisens for å gjøre NRKs finansieringsmodell mer framtidsrettet. Samtidig skal all mediestøtte samles i én ordning. Den nye finansieringsordningen presenteres i mediemeldingen som kulturminister Trine Skei Grande (V) legger fram under Landslaget for lokalavisers (LFL) landsmøte i Drammen fredag.

Allerede på sin første dag i Kulturdepartementet i januar i fjor kom Skei Grande med beskjeden om at hun ønsket å fjerne lisensen slik den er i dag.

– NRK-lisensen er en sosialt veldig urettferdig måte å kreve inn penger på, sa hun da til NRK.

I Venstres eget partiprogram tas det orde for en finansiering etter finsk modell, der en medieskatt innkreves samtidig som vanlig skatt og er avhengig av inntekten.

Momsfritak for nettaviser

Den nye flertallsregjeringen varslet i januar i år at de ønsker en mediestøtte som «er forutsigbar, ubyråkratisk og med størst mulig avstand til politiske myndigheter». Mediestøtteordningen skal føres videre og moderniseres og momsfritak for nettaviser innføres.

Mediemeldingen springer ut fra innstillingen mediemangfoldsutvalget kom med i mars 2017. Utvalget foreslo en rekke tiltak for å bedre mediemangfoldet i Norge. De uttrykte stor uro for mediesituasjonen, og ba om strakstiltak inntil mediene har fått på plass bærekraftige modeller.

Den varslede meldingen er blitt utsatt flere ganger siden da.

Ansatte informert

Regjeringen vil blant annet jobbe for at NRK først og fremst skal være et ikke-kommersielt allmennkringkastingstilbud som ikke skal svekke inntektene til kommersielle aktører i kringkastingsmarkedet.

Muligheten for alternative og reklamefinansierte allmennkringkastingstilbud skal også opprettholdes.

De ansatte på lisensavdelingen i Mo i Rana ble informert om hva som kommer til å skje på et allmøte torsdag.

– Det viktigste nå er å ivareta medarbeiderne som rammes. Hver enkelt har stått på og gjort en uvurderlig jobb for NRK, og vi skal gjøre det vi kan for å sikre en ryddig og trygg prosess fremover, sier økonomidirektør Andreas Norvik i NRK.

Lisensavdelingen i NRK ble etablert for 27 år siden og har 100 medarbeidere.