Torsdag 22. september arrangerte Lillestrøm bibliotek og Romerikes Blad politikerdebatt med temaet «Hva må fikses i Lillestrøm?». Mesteparten av debatten handlet om samferdsel; det må legges til rette for at folk kan gå og sykle mer og bruke bilen mindre. Det er vedtatt at bilen i størst mulig grad skal ut av Lillestrøm sentrum. Fortsatt er det problemer med biltrafikk og køer, spesielt i rushtiden.

Underveis i debatten henviste ordfører Jørgen Vik til Drammen, som har bygd tunneler og ringveier utenom sentrum. For biltrafikk – transport – skal ikke gå gjennom byer og tettsteder. Nemlig.

Torpederte tunnel

Ordføreren ga uttrykk for at han var villig til å godta nær sagt hva som helst for tunnelløsning. Mon det. For to år siden – 9. september 2020 – gikk ordfører Jørgen Vik i spissen for å torpedere det vedtaket som Fet kommunestyre hadde fattet før kommunesammenslåingen, nemlig at kommunestyret i Fet ville ha en kryssing av Glomma med tunnel under Garderåsen og bru nord for jernbanebrua – både av hensyn til tettstedsutviklingen i Fetsund og av hensyn til det fredede kulturminnet Fetsund Lenser.

Før kommunesammenslåingen var det fellesnemnda som fattet mange og viktige vedtak, og i fellesnemnda var politikerne enige om at man i den nye kommunen skulle følge vedtakene gjort i tidligere kommuner ved ny behandling av sakene. Det ble ikke gjort da det gjaldt ny Glomma-kryssing. Da lente flertallet seg på vegvesenets påstander om at tunnelalternativet ville bli for dyrt, og de vraket dermed Fet kommunestyres vedtak om tunnel og brøt forutsetningene fra fellesnemnda. Ugreit.

Verdensarv

Ordførerens begeistring for tunneler gjelder visst Lillestrøm by, men ikke tettstedet Fetsund. Og så sier kommunestyret at de vil ha Fetsund Lenser inn på UNESCOs verdensarvliste sammen med Bingen lenser og Nordre Øyeren naturreservat. Samtidig vedtar de å bygge en firefelts vei full av privatbiler og tungtransport – mer enn 20.000 biler i døgnet – tvers over det fredede anlegget!

Konklusjon? Tunnel er tingen, Jørgen Vik!

Turid A. Pettersen, Fetsund