En av tingene vi i Norge verdsetter høyest er demokratiet vårt, vi favner om det og det er en av verdiene som gjør at landet vårt er så godt å bo i. Vi står samlet for å beskytte og stå opp for demokratiet. Alternativet til demokrati er skremmende, noe vi samlet ikke ønsker, og som vi mener vil frata oss friheten og kvaliteten i samfunnet vårt.

Folkevalgte er valgt av innbyggerne for å representere dem, og ta viktige beslutninger for samfunnet, altså viktige utøvere av demokratiet. Samtidig kan man ofte se kommentarfeltene i avisenes nettartikler renne over av stygge karakteristikker av politikere, de viktige utøverne av demokratiet valgt av folket.

Hatmeldinger

Jeg har vært folkevalgt i 2,5 perioder nå, og jeg har merket at «tonen spisser seg til». Jeg har fått både hatmeldinger og direkte trusler. Jeg tåler det, men det betyr ikke at det er greit. Kritikk skal man tåle, og det skal man verdsette, fordi det gjerne peker på at det er noe i samfunnet som ikke fungerer, og som vi politikere bør gripe tak i. På den måten er kritikk en verdi i seg selv. Men er ikke det å direkte true en folkevalgt en trussel mot demokratiet?

En innbygger sa til meg at når tonen mellom de folkevalgte spisses, åpner dere for en enda røffere tone fra innbyggerne. Hvis det er riktig er det veldig trist. Vi folkevalgte har et ansvar for å opptre på en skikket måte, også oss mellom. Det er ytterst sjelden vi diskuterer annet enn politiske saker, vi truer ikke hverandre, og vi bør absolutt ikke tilegne andre folkevalgte meninger de ikke har, eller kritisere personen og ikke saken. Jeg mener også at vi folkevalgte bør bli rausere ovenfor hverandre, vi står i det samme press og er kollegaer. Og det er utrolig viktig at man har et respektfullt og inkluderende debattklima.

Ikke tolerert

Som samfunn må vi være tydelige på at trusler og hat mot folkevalgte ikke vil bli tolerert.

Vi må vise respekt for demokratiet og for de folkevalgte som har valgt å tjene samfunnet. Det er viktig å huske på at demokratiet er avhengig av at alle stemmer blir hørt, og at folkevalgte skal kunne utøve sitt verv uten å måtte frykte for sin egen sikkerhet eller sin egen karriere.

Trusler og hat kan føre til at folkevalgte trekker seg fra sine verv eller tilpasser sine beslutninger for å unngå trusler, med andre ord et angrep på det demokratiet vi alle er så glade i.

Slik kan vi ikke ha det.

Amine Mabel Andresen, gruppeleder, ordførerkandidat Høyre, Lørenskog