Sikkerhetstrusselen fra Russland og Kina gjør at bedrifter må tenke nytt når de nå legger planene for 2023. Den økende usikkerheten utenfra vil spille en stor rolle for hvordan vi samhandler, effektiviserer, skaper trygg infrastruktur og krav til inntjening – spesielt for små og mellomstore bedrifter.

Vi ser det oftere og oftere – ja, snart nærmest daglig – norske private og offentlige virksomheter blir rammet av hybrid krigføring fra ondsinnede makter. Alle husker da Stortinget ble offer for et dataangrep. Sensitiv og hemmeligstemplet informasjon kom på avveie grunnet svikt i sikkerhetsrutinene. Like før jul i fjor oppdaget Norturas sikkerhetssystemer mistenkelig aktivitet på serverne. Mistanken viste seg å være et dataangrep, et angrep som kostet matvareprodusenten 36 millioner kroner. Og nylig kom Riksrevisjonen med en knusende dom over manglene i Forsvarets informasjonssystemer. Riksrevisor Karl Eirik Schjøtt-Pedersen gikk så langt at han kalte rapporten om Forsvarets informasjonssystemer en av de mest alvorlige som Riksrevisjonen noen gang har lagt frem.

Eksemplene viser til store offentlige aktører og selskaper som i utgangspunktet skal ha gode sikkerhetsrutiner og planer. Men selv der gjøres det feil, noe som gjør meg bekymret over små og mellomstore bedrifter som stadig lagrer mer data digitalt. Mange av de små og mellomstore bedriftene er utsatt for dataangrep, og har ofte ikke tatt risikoen tilstrekkelig inn over seg.

Investering i digitalisering og skytjenester, vil skape konkurransefordeler frem i tid. Uten en konkret plan for oppbevaring av data, gjør små og mellomstore bedrifter seg svært sårbare for hybrid krigføring og hyppige dataangrep. En plan for dataoppbevaring, er ikke bare viktig for sikkerheten, men også for å støtte opp under tillit og vilje til å ta i bruk innovative datadrevne løsninger som vi som samfunn er helt avhengige av.

Hvis du ikke har planlagt investeringer i datasikkerhet frem til nå, så bør det stå øverst på agendaen din framover. Dette gjelder både små og mellomstore bedrifter, men også offentlig sektor som kommunene våre. En investering i digitalisering, vil spille en stor rolle for hvordan din virksomhet er konkurransedyktig og sikkerheten til innbyggerne.

Evi Seljevoll, direktør, Tietoevry Connect