Trues med millionbot

Føyer ikke treningskjeden seg etter pålegget innen 17. september, vil det gå ut en tvangsmulkt på to millioner kroner.