Gå til sidens hovedinnhold

Trosfriheten er under press

Valg 2021


Trosfriheten er under press med en regjering på venstresiden i norsk politikk.

KrF har i regjering har fått vedtatt en ny helhetlige lov om Tros- og Livssynssamfunn. Denne loven har som et premiss et livssynsåpent samfunn, med trosfrihet og en positivt støttende politikk.

Det sikrer alle trossamfunn gode rammer for sin virksomhet og at samfunnet ser den samfunnsbyggende verdien tros og livssynssamfunnene har.

Å samles om tro, frivillighet, barne- og ungdomsarbeid, sosiale nettverk og aktiviteter i stor- og lokalsamfunn er med å bygge landet vårt.

Trosfriheten vil bli satt under press med en annen regjering.

Arbeiderpartiet har sammen med flere av partiene på Stortinget flagget innstramninger i loven i forhold til trosfrihet og det er stemmer som vil arbeide for at diskrimineringsloven også kan brukes for å sette teologiske rammer for hvem som skal motta overføringer fra staten. Dette vil kunne sette trosfriheten i spill og gi staten politisk styring på hvem som skal ha rett til overføring.

I flere Ap-styrte kommuner har ungdomsorganisasjoner og kirkelige organisasjoner blitt nektet tilskudd av teologiske grunner. Friskoler og Høyskoler med et annen teologisk ståsted enn det politisk korrekte er også under press.

Summen av dette er at trosfriheten minsker og politiske virkemidler blir brukt for å begrense trosfriheten.

Hvis du ønsker et samfunn med fortsatt trosfrihet, så er det KrF på stortinget som arbeider for gode rammer for trossamfunnene og trosfriheten.

Terje Aadne, 3.kandidat Akershus KrF

Kommentarer til denne saken