De siste tre årene har pilene pekt oppover i norsk økonomi, og veksten fortsetter i 2019. Men nå venter SSB et taktskifte.

Rentetoppen er trolig er nådd, fastslår SSB-forsker Thomas von Brasch.

– Den er nådd fordi de internasjonale utsiktene har forverret seg. Det er interessant, for ser du på den økonomiske utviklingen her hjemme, så er den ganske god. Pilene peker oppover, sier von Brasch til NTB.

 

Han viser til at investeringer i petroleumssektoren og næringslivet har bidratt til å løfte norsk økonomi den siste tida. Men effekten av disse investeringene er midlertidig. Samtidig ser verdensøkonomien ut til å være på vei inn i en nedgangskonjunktur.

– Da er det ikke lenger behov for å øke rentene her hjemme, sier von Brasch.

Skulle kronekursen stige, kan rentenivået også gå ned.

 

– Vi legger til grunn at kronekursen skal holde seg på dagens nivå framover, men den kan også bli sterkere. Og blir den sterkere, kan det bli nødvendig for Norges Bank å senke renten ytterligere for å stabilisere, sier von Brasch.

Han understreker at lav rente ikke er noe godt tegn.

– Det er et tegn på at økonomien er i ulage.